Preklady fanfiction Harryho Pottera

Len pre našu zábavu a poučenie.

Pro spojení s Grangerovou stiskněte G.

12. část + Epilog

Pro spojení s Grangerovou stiskněte G.
Vložené: Jacomo - 24.11. 2018 Téma: Pro spojení s Grangerovou stiskněte G.
Jacomo nám napísal:

 

Pro spojení s Grangerovou stiskněte G

autor: Gravidy

překlad: Jacomo      betaread: Calwen a Ivet     banner: arabeska

Pozor, nie je možné otvoriť v novom okne, musíte sa vrátiť späť.

Dvanáctá část

 

Varování: Všichni na scéně. Opravdu všichni. Velké finále. Velké odhalení. Vlastně několik.

 

Hermiona spolu s ostatními stála na okraji plošiny a hleděla dolů do černoty. Při záblesku výbuchu hluboko pod nimi zaječela a Draco ji popadl za ruku a odtáhl ji od okraje. Zeď popraskala, skála se začala hroutit a všude kolem nich vylétaly do vzduchu škrkny.

"Honem! Všichni nahoru!" křičel Ron chňapající po Lence a všichni společně utíkali ke dveřím. Jeskyně se otřásala.

Funící skupinka vtrhla do Dracova obývacího pokoje trochu odřená, trochu špinavá a trochu rozjařená.

"Jsou Potter a ten chlápek v pořádku?" zeptal Draco.

"Měli přenášedlo," pokrčil rameny Ron. "A Harryho nedokáže nic zabít, takže vím, že je v pohodě."

Hermiona chapavě přikývla: "Strýček Dan přežije všechno."

"A co ty tvoje, ehm, kamarádky škrkny?" ošil se nepohodlně Ron.

Draco se usmál nad šťastným cvrlikáním svých rozjásaných kamarádek, které se mu rozléhalo v hlavě. "Jsou v pohodě. Umí změnit tvar na silný kov nebo se stát nehmotnými. Takový výbuch jim neublíží."

"Škrkny, Draco!" vyrazila ze sebe Hermiona. "Škrkny! Skutečné živé škrkny! To je úžasný objev! Nemůžu se dočkat, až je budu studovat..."

"Ne!" přerušil ji Draco a uchopil ji za ruce. "Ne, prosím, nikomu o nich neříkej. Kouzelnický svět už je jednou vyhladil. Budou je lovit a zabijí je. Nedokážu ani pomyslet na to, co by se stalo, kdyby se o nich lidé znovu dozvěděli. Nechci ti vymazat paměť, Hermiono, ale budu je chránit."

"Ááách," vydechla rdící se Hermiona s vykulenýma oči. "To je tak sladké."

Naklonila se a něžně Draca políbila.

"Á," vzdychla Lenka. "Škrkny jsou stvoření lásky."

"Myslel jsem, že jsi ho zabila," brblal Ron a kabonil se, protože se cítil podvedený. "Přišel jsem sem v naději, že budu schovávat jeho tělo, a ty se s ním teď dáváš dohromady?"

"Běž pryč, Weasley," zamumlal Draco varovně, když ho Hermiona objala.

"CO MÁ BÝT TOHLE?" ozval se rozzuřený hlas Luciuse Malfoye.

Draco se při pohledu na naprosto rozlíceného otce, který vpadl do místnosti, napřímil. Za ním následovala jeho vyděšená matka s Mansym a ostatními. Draco uvažoval, jak bez něj byli schopni projít železnými dveřmi. Museli kvůli alternativnímu vstupu propátrat dům.

"Tohle nedovolím!" zaburácel Lucius. "Opustil jsi Bradavice! Nemáš práci! Rozházel jsi svůj svěřenecký fond! Milostivě jsem to všechno ignoroval! Ale tohle, tuhle ostudu ignorovat nebudu! Nebudu ignorovat ji!"

"Máš nějaký problém s mou neteří, hajzle?" zavrčel strýc Dan, který vtrhl do místnosti s Harrym v patách. Přenášedlo je dopravilo před dům.

Lucius se otočil a naprosto omráčeně se zadíval na Dana, a poté měl Draco možnost pozorovat otcovu podivnou proměnu. Mužův spodní ret se zachvěl a vytřeštěné oči získaly skelný lesk.

"Mmvh," zakoktal se Lucius, ve tváři bílý jako list papíru.

Hromový výraz strýce Dana se stal ještě temnější a hrozivější.

"M-mořský vlku?" zašeptal Lucius slabě. "J-jsi to ty?"

Strýc Dan znechuceně zasténal, protočil oči a rozevřel náruč. Lucius se k němu vrhl a pevně ho objal. Plačící Narcisa za ním nezůstala dlouho pozadu. Dan je oba s výrazem děsu přivinul k hrudi, ale pod vším tím pobouřením byl i náznak potěšení.

"Ach, drahý Vlku," vzlykala Narcisa, "myslela jsem, že už tě nikdy neuvidím."

"Můj příteli!" vykřikoval Lucius. "Tolik jsi mi chyběl!"

"No, nechováš se tak, když říkáš o mé neteři takové věci," podotkl Dan nevrle.

Lucius spustil: "Tvoje neteř?" Odtáhl se, aby se podíval na Hermionu. "Tahle malá kouzelnice je z tvé tlupy? J-jsem poctěn! Dcero!" zvolal a Hermiona vyjekla, protože byla zahrnuta do objetí.

"Draco, pomoc!" zasyčela a snažila se nevzpomínat na nahé tělo, které před pár hodinami viděla.

"Jo, jo, poctěn. Skvělé. Souhlas. Fajn, díky, tati," kýval Draco a jal se vysvobozovat Hermionu z otcova sevření, zatímco tento jí sázel na obě tváře hlasité mlaskavé polibky.

Když Lucius opět zaměřil svou pozornost na Mořského vlka, Draco se rozhlédl po kamarádech a položil ruku Hermioně kolem pasu. "Chce k tomu někdo něco říct?"

"Ehm, slečno Hermiono," oslovila podivně otřesená a vyděšená Tracey bývalou spolužačku. "Ehm, tohle vám právě přinesla sova."

Hermiona, trochu se mračící nad jejím chováním, sáhla po těžké pergamenové obálce a při spatření zpáteční adresy zalapala po dechu. Hbitými prsty ji otevřela a rychle si přečetla doručenou zprávu.

"Propánakrále," vydechla a opřela se o Draca.

"Co to je, Hermiono?" zeptal se Harry.

"Právě jsem obdržela pozvání ke studiu na Akademii Zvůle."

Rozprostřelo se ticho.

"Coooo?" Tohle byl ten nejpodivnější zvuk, který kdy slyšela Luciuse Malfoye ze sebe vyloudit.

Podala pozvánku Harrymu, který ji rychle přejel očima, než mu ji sebral Ron, aby se na ni taky mrkl. Goyle, Nott a ten další mladík, kterého Hermiona stále ještě neidentifikovala, se bleskově stáhli blíž. "Píšou... píšou, že jsou ohromeni tím, čeho jsem dosud dosáhla, a že titul Pána zla mi otevře některé zatím tvrdohlavě vzdorující dveře. Jak mohou... Já opravdu... Copak je to, co dělám, opravdu... trochu zlé?"

"Eh," nakousl Harry nervózně.

"To sakra jo," potvrdil Ron neotesaně. "V hrůze očekávám den, kdy se rozhodneš, že potřebuju další školu, abych završil svoje vzdělání, a pošleš mě proti mé vůli na postgraduál."

"A já den, kdy se rozhodneš, že se stanu ministrem kouzel," dodal Harry, čímž způsobil, že zrudla a začala cosi mumlat.

"Že by varovné zvonění?" nadhodil Draco a krátce ji stiskl. "Možná teď věci trochu přehodnotíš, hm?"

"Co? Ne!" Hermona se na něj dívala, jako kdyby se pomátl.

Ostatní sebou překvapeně trhli.

"Chci tím říct, jak bych to mohla odmítnout? Je to famózní příležitost! A taková čest! Budu první mudlorozená osoba, kterou pozvali. Je snad lepší způsob, jak se předvést kouzelnickému světu, než být naprosto první mudlorozená Paní zla? Je statisticky doloženo, že v oboru Pánů zla muži neporovnatelně převažují nad ženami a čistokrevní přečíslují ty s mudlovskou krví ještě víc. Myslím, že mít mudlovskou Paní zla bude pro naši společnost velký krok vpřed."

Ron hleděl v panice na Harryho. Harry hleděl na Draca a očima žadonil, aby něco udělal. Draco se divoce rozhlížel po inspiraci. Pak jeho oči zavadily o Nottovo potlučené čelo a on se pomalu, zákeřně usmál.

"Her-mi-o-no," zanotoval.

Jeho hlas přerušil její blouznění a ona se po něm překvapeně ohlédla.

Zeširoka se zazubil a pronesl: "Vznáším obvinění."

 


Epilog

 

Hermiona Grangerová strávila tři měsíce v Azkabanu ve vězeňské cele s nízkou ostrahou za vloupání, napadení a pokus o vraždu. Harry a Ron byli absolutně k ničemu, dokonce i poté, co Dan vytáhl svůj kinžál a začal bodat do všech okolo.

Soud byl držen v naprosté tichosti, aby neupozornil její v čase cestující já na probíhající nesnáze, ale skutečnost, jak málo lidí bylo zapojeno a všichni se dali označit za její ´přátele´, vedla k nízkému trestu. Hermiona si opožděně uvědomila, že ti mizerové z oddělení záhad o soudu věděli a strávili týdny zaneprázdňováním jejího v čase cestujícího minulého já v budoucnosti. Ti hlupáci měli dokonce tolik drzosti, že po jejím odsouzení bouchli lahve se šampaňským.

Naštěstí pro ni se před lety věnovala renovaci a modernizaci Azkabanu. Mozkomoři už se jako stráže nepoužívali a každý vězeň měl ve své cele postel, záchod a regulovatelné topení.

Harry a Ron ji často navštěvovali, i když první měsíc s nimi nemluvila a druhý měsíc je proklínala. Někdy přivedli na návštěvu její rodiče. Mamka a taťka předstírali, že je na dovolené a nikoliv uvězněná za kriminální přečiny. Když se nikdo nedíval, matka ji přes mříže uchopila za ruce a šeptala, že dobře ví, že jde jen o dočasný neúspěch a že její holčička je jednou přiměje litovat dne, kdy takhle zametli s právoplatným vládcem světa.

Jednou se na chvilku zastavili také Lucius a Narcisa a tvářili se, že jsou na ni absurdně pyšní. Strýc Dan se ji pokusil dvakrát osvobodit. Hermiona pojala podezření, že ve skutečnosti pobývá na Malfoy manor.

Draco přicházel každý den.

Někdy jí přinesl jídlo od Rosaldy. Někdy jí předčítal velmi špatně napsané básně. Někdy se ji snažil přimět ke ´zdokonalování jejího umění vizualizace´ vykreslováním představy jich dvou na líbánkách.

Hermiona mu chladně připomněla, že ještě ani nebyli na druhém rande.

Mazaně se ušklíbl: "Takže připouštíš, že tamto bylo první rande."

Když Hermionino uvěznění skončilo, cítila se podivně klidná a odpočatá.

Země se stále otáčela. Nikdo neumřel, když nepracovala. Její zlověstné plány byly poněkud narušeny, když místo jejího pobytu vyšlo ve všeobecnou známost. Jo, pozvání do Akademie Zvůle stále platilo, ale měla na triku pokus o vraždu, takže ji odvolali ze správní rady. Už také nemohla učit v Bradavicích a Kingsley snížil počet komisí, ve kterých mohla působit, a za žádnou z nich už nenesla zodpovědnost.

Kdyby teď chtěla ovládnout kouzelnický svět, musela by to udělat silou. Na něco takového neměla zrovna žaludek.

Její dům byl příjemně chladný a svěže voněl, ačkoliv tam tři měsíce nebyla. Někdo tu vyvětral a na kuchyňském stole na ni čekala kytice spolu se dvěma vstupenkami na jakousi módní show nebo cosi takového.

Hermiona si povzdechla, sáhla do tajné skuliny na dně šatníku a vylovila odtud dlouhý zlatý řetízek s obracečem času.

Se slabým úsměvem si ho prohlédla a pak s ním začala otáčet.

Takže ji přiměli trčet tři měsíce v Azkabanu. Neuvědomili si, že si ty měsíce může vzít zpět? Konec konců měla hodně věcí na práci.

Například telefonovat.

Aby sama sobě sdělila, že se má sejít s Dracem Malfoyem a ukázat mu pár domů.


*KONEC*

 

PA: Vtipná povídka, ačkoliv ne tak dobrá jako ty delší. Snažila jsem se zachovat jistou vážnost. A pak se z ´trochu veselého´ stalo poněkud praštěné.

PP: Zaplaťmerlin za to. Jinak bychom se tak nepobavili :-D

Ráda bych ještě jednou poděkovala Jimmi za to, že mi tuhle povídku dala na hraní, protože jsem si to náramně užila. Rovněž děkuju arabesce za kouzelný banner, který nenápadně naznačoval a zároveň čtenáře krásně mátl. A v neposlední řadě obrovitánsky děkuju mým betám Calwen a Ivet, že opravily všechny mé chyby a úlety. Díky vám všem je svět české fanfiction obohacen o další perlu od nedostižné autorky Gravidy.

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
 0 komentárov
Ďakujem
Pre automatický komentár sa musíte prihlásiť.

Archivované komentáre


Re: 12. část + Epilog Od: Gmajlcz - 25.04. 2022
Dost dobre, sdilim dal.

Fanart Od: Jimmi - 21.07. 2019
https://www.deviantart.com/just-orson/art/Dial-G-for-Granger-752431097

Re: 12. část + Epilog Od: Siruka - 16.06. 2019
Ahoj moc dekuji za tak uzasnou povidku opravdu jsem se bavila,v krusnych chvilich mi dokazala zvednout naladu

Re: 12. část + Epilog Od: eligulko01 - 28.03. 2019
PRO SPOJENÍ S GRANGEROU STISKNETE G

Re: 12. část + Epilog Od: martik - 30.11. 2018
Poníženě se omlouvám, že komentuji až teď. G. mi zpříjemňovalo každé sobotní ráno, v podstatě ještě dříve než jsem vstala z postele. Jenže hrozně nerada píšu komentáře na mobilu a než jsem se dostala k počítači, bylo pondělí. A tu už mě slina přešla. Tak snad to teď aspoň trochu napravím. Když mi došel mořský vlk, začala jsem se z plna hrdla smát a hned jsem si musela "selkie" v první kapitole najít. Úžasné. Draco vytrval a Hermiona přišla k partnerovi jako slepá k houslím. Ale ona jim to pěkně osladí, až se vyhrabe z Azkabanu. Malfoyovi musí být obzvlášť hrdí, když jejich skoro snacha byla přijata na Akademii Zvůle. Snad to Narcisu obměkčí a aspoň občas Luciusovi dovolí nosit kalhoty. Ty reálné i ty obrazné. Ale není nad svobodu :-D Úžasný překlad, Jimmi měla velmi šťastnou ruku při výběru překladatelky, dokonale sis s tím vyhrála, Jacomo. Díky.

Re: 12. část + Epilog Od: Lemurka - 29.11. 2018
Hm, takhle to dává smysl. Tak trochu. ;-) Jak já se těším, že si to jednou přečtu celý znova. Jen co mě pusti z Azkabanu. Co odešla Grangerova je tu klid ale špatnej signál. Díky a fezům zdar!

Re: 12. část + Epilog Od: gleti - 28.11. 2018
Ano TITO Draco a Hermiona patří k sobě. Pokud Hermiona opět zajde moc daleko, Draco najde způsob, jak ji vrátí na zem a ještě jí to osladí dobrotami od Rosaldy. Přiznávám, že opětovné setkání s Malfoyovými, kdy strýček Dan pouze znechuceně zasténal, protočil oči a rozevřel náruč, mě velmi potěšilo.

Re: 12. část + Epilog Od: sisi - 28.11. 2018
Hermiona má stále větší šance na úspěch, coby statisticky nevýznamná paní zla. Dokonce si již prošla bahnem vězení a přesto ještě ani krůčkem nevstoupila na půdu úžasné a zaručeně přírodní Magické Akademie Zvůle. Co by jí tam chybělo? Lesů plné údolí, voda na lučinách, skalní městečko s vyklany, kamenné jeskyňky, borůvčí a jiné neřádstvo do povidel a lektvarů, dokonce v písečném břehu nad cestou mravkolev. Takové bohatství školy! Co jen toho potenciálu využít, pozvat tam mudláky a nechat je obdivovat krásy přírody, přitom je občas přiotrávit šťovíkem, nebo přesličkou, dovolit jim postavit rozhlednu i bludiště, hrad a zařídit jejich zruinování pomocí bandy neohrožených škrken, takové práce, která Hermionu čeká, na to potřebuje pěkně dlouhý život, jakož i kvantum obracečů času, aspoň čtyři do zásoby. :-))) Děkuji lidičky drazí, že jste si pohráli s povídkou a přeložili ji ke čtení. Povedlo se, a moc si užívám čtení o Hermioně a Dracovi, Luně a Ronovi, Harrym, Narcisse a Luciovi. Ano, musím se vrátit na začátek povídky a dohledat něco obšírnějšího z úvodu. Ale i tak, dík.

Re: 12. část + Epilog Od: MichelleF - 26.11. 2018
Naprosto parádní konec..Pro mě na gravity až nečekaně dobrý a pozitivní :D Měli jí ještě sebrat ren obraceč jinak dobrý Dracuv plán :D

Re: 12. část + Epilog Od: miroslava - 26.11. 2018
Děkuji za nádhernou povídku. Slupla jsem ji celou naráz. Díky celému překladatelskému týmu.

Re: 12. část + Epilog Od: kovitalita - 26.11. 2018
Ďakujem za preklad tejto poviedky. Neskutočne som sa na nej zabavila. Koniec bol dokonalý. Ešte raz ďakujem.

Re: 12. část + Epilog Od: luisakralickova - 26.11. 2018
Skvělý závěr, skvělé povídky. Velké díky za překlad, krásný banner a trochu veselé čtení, kterého není nikdy dost;)

Re: 12. část + Epilog Od: zuzule - 26.11. 2018
Tak to byla parada! Dekuju!

Re: 12. část + Epilog Od: Lupina - 24.11. 2018
Jako chechtala jsem se, ale vrtá mi hlavou, jestlipak Draco a Hermiona nejsou bratranci? Ahá? A dovedeš si představit, co z toho vzejde? Co to je za genetický materiál? Pokud už Hermiona byla adeptkou na Paní zla, co asi její děti a zároveň srýčkovi vnuci? No, nemrazí z toho? :D Geniální počin, Jacomo. Moc za něj děkuji Tobě i betám. Jste hvězdy!
Re: 12. část + Epilog Od: margareta - 27.11. 2018
Páni, Lupinko, víš ty, co prvně napadlo mě? Jestli si nebyli H+ D geneticky ještě blíž! Strýček Dan byl přece vařený pečený jak u Grangerů, tak i u Malfoyů. A paní Grangerová se chovala, jako by se nejradši schovala a Malfoyovi se synem taky jednali, jako by je pohled na něj svědil. Jestli jsou naše úvahy správné jen z polovice, byla by to pěkná mela. Strašně ráda bych si pak přečetla jejich společnou ,, hodinu pravdy." Ale to by to musela Gravidy nejdřív napsat, potom někdo přeložit a my čtenáři bychom se už jenom kochali! Ách!! A máš velkou pravdu! Jacomo, Calwen a Ivet JSOU úžasné!

Re: 12. část + Epilog Od: larkinh - 24.11. 2018
Chudák Pán Zla alias Tamten chlápek - taková příšerná smrt... snad se z ní Hermiona poučí a nebude už chtít ovládnout svět. A nebo bude mít lidi, kteříjí dokáží přistřihovat křidýlka. Ten konec byl vážně k popukání :) Díky za překlad.

Re: 12. část + Epilog Od: margareta - 24.11. 2018
Téda, taky to mohlo být delší! Aspoň o deset skromných kapitol! Jak já se chechtala!! Ale představuju si, že když se Hermiona ocitla zase v minulosti, zjistila, že za dobu její , dovolené' tam už převzali vládu skřítkové, v čele s královnou Ginger, první toho jména, řečenou Útočná. Ta, v souladu s již zažitou tradicí, ji opět přivítala mokrým hadrem, takže Hermioně opět nezbylo, než kvapně vycouvat. Zhrzená a uražená se vrátila do přítomnosti. Vášnivé uvítání, kterého se jí dostalo od Draca, jí však okamžitě vnuklo nápad, že z dlouhodobé perspektivy by pro ni bylo nejvýhodnější, stát se Lady Malfoyovou. Nejenže nebude mít nouzi o tvrdé protivníky, jako je třeba Narcissa, ale může také využít celý svůj potenciál na prosazení Zákona o zrovnoprávnění Škrken! P.s.: Strýček Dan nápad podporuje, protože se těší, že dojde k zabíjení. Lucius začal před Hermionou nosit fez na hlavě č. 2; jak prohlásil, nikoliv ze studu, ale z ochranných důvodů. Hermionini rodiče jsou na dceru tak hrdí, že paní Grangerová začala zase uklízet. Ron s Harrym se odstěhovali k Charlieho drakům, kde, jak se vyjádřili, se budou cítit mnohem bezpečněji. A zoufalý Draco začal, po poradě s matkou, lít každý večer Hermioně do šláftruňku dvojité dávky Rozmnožováku. Snad se Merlin smiluje. Mockrát děkuji za skvělou povídku, Jacomo, Calwen a Ivet!! Je perfektní a jako stvořená pro chladné a pošmourné dny! Vždycky mi je dovedla rozzářit jako malé soukromé sluníčko! Děkuji!!

Re: 12. část + Epilog Od: Jimmi - 24.11. 2018
Som na mobile, takze kratko a s preklepami. Vlk mi samozrejme dosiel. Ale potrebujem vysvetlit ten zvysok. Takze az teraz sama sebe zavolala a cele sa to spustilo? To kolkokrat tam vlastne bola? Asi obracas casu funguje inak, ale vratila sa o 3 mediace, stlacila G a vytocila samu seba a zavolala si? To bol ten hovor na zaciatku? Takze sa vratim nazad... Diky
Re: 12. část + Epilog Od: Jimmi - 24.11. 2018
Takze hovor bol v druhej kapitole ked bola na ranajkach s harrym a ronom. Sucasne mala pripravene dosky s danyn domom na obede s dracom vratane rezervacie.

Re: 12. část + Epilog Od: Ganlum - 24.11. 2018
Jacomo a čarodějky, díky. Dlouho jsem se tak nepobavila nad psaným slovem... Luciusův ptáček neupadne v zapomnění a lituju, že nemám strýčka Dana :-D

Re: 12. část + Epilog Od: denice - 24.11. 2018
Ach ji, opravdu už je konec? Geniální příběh brilantní autorky i překladatelky. Zhruba od "Strýček Dan přežije všechno" jsem se zase chechtala jako blázen a když mi s lehkým zpožděním došel mořský vlk (takhle po ránu se ještě nespojila duše s tělem), myslela jsem, že puknu. Myslím, že v závěru vypadlo pár vět: Hermiona s úsměvem otáčela a otáčela obracečem času, pak si ho ještě jednou pořádně prohlédla a zbledla. Držela v ruce dokonalou napodobeninu. Který bídák? Zapojí strýce Dana s Malfoyovými, zloděje vystopují, uštvou, skolí a vezme si, co jí náleží! Její pomsta bude strašná! Zhluboka vydechla a nahlédla do skrýše. Na dně se cosi bělelo. Pergamen s pečetí ministerstva, oznamující, že jediný existující obraceč času byl komisionálně zničen. Zatmělo se jí před očima. Ještě jim všem ukáže! Kde jen zůstala ta pozvánka ke studiu na Akademii zvůle? Děkuji, děkuji a děkuji za úžasné dílo!

Re: 12. část + Epilog Od: Gift - 24.11. 2018
Jsem jedina, komu unikl vyznam morskeho vlka? Nebo je to jen dalsi z autorcinych hratek? At tak ci tak, konec to byl famozni. Prisel pro me trosku necekane, ale o to vic me potesil osud, ktery Hermionu potkal. Vzdyt oni ji chteli potrestat a nakonec ji udelali obrovskou sluzbu! Hura za strycka Dana, hura za autorku a velike diky celemu prekladatelskemu tymu. Byl to uzasny zazitek!
Re: 12. část + Epilog Od: Jimmi - 24.11. 2018
Pozri si prvu kapitolu. Luciusove spominanie na morske stvorenie.

Prehľad článkov k tejto téme:

Gravidy: ( Jacomo )24.11. 201812. část + Epilog
Gravidy: ( Jacomo )17.11. 201811. část
Gravidy: ( Jacomo )10.11. 201810. část
Gravidy: ( Jacomo )03.11. 20189. část
Gravidy: ( Jacomo )27.10. 20188. část
Gravidy: ( Jacomo )20.10. 20187. část
Gravidy: ( Jacomo )13.10. 20186. část
Gravidy: ( Jacomo )06.10. 20185. část
Gravidy: ( Jacomo )06.10. 20184. část
Gravidy: ( Jacomo )29.09. 20183. část
Gravidy: ( Jacomo )22.09. 20182. část
Gravidy: ( Jacomo )15.09. 20181. část
. Úvod k poviedkam: ( Jacomo )11.09. 2018Pro spojení s Grangerovou stiskněte G - úvod