archiv.hpkizi.sk
Lepší den
Advent 2012 Snamione
Vložené: solace - 17.12. 2012
Téma: Advent 2012 Snamione
Jacomo nám napísal:

 


17. december 2012Lepší den

Překlad povídky A Good Day, jejíž originál najdete na http://www.fanfiction.net/s/2773705/1/A-Good-Day

Shrnutí: Není snadné žít s někým, kdo je postižený, zvlášť když ten člověk má bolesti. Hermiona a Severus žijí šťastně, ale dny bývají lepší i horší.

Poznámka autorky: Malé pokračování Přeživších (které byste si měli přečíst nejdřív) je věnováno bez ohledu na pořadí: Whitehound, Duj, Jenonymous, JustJeanette, Bene Gesserit Witch, CareBearErin, Anne-MCN, excessivelyperky, Shiv5468 a všem dalším brzkým a častým komentátorům Přeživších. Vzhledem k tomu, kolikrát jsem hlasitě ječela “miluju vás, lidi” a tomu, jak ostudně málo doopravdy odepisuji... no dobře, zasloužíte si aspoň něco!

Poznámka překladatelky: Autorka se bohužel už přes dva roky nepohybuje ve světě FF a nereaguje na email ani na vzkaz na LJ, proto je překlad této povídky publikován bez jejího výslovného souhlasu. Doufám ale, že by ji jen potěšilo, že se stala malým adventním dárečkem :-D

Za betaread z celého sovího srdíčka děkuji mému světýlku Calwen.


Nebylo snadné předstírat, že vám nikdo nesvírá ruku bolestivým tlakem. Ještě těžší bylo ignorovat kmotrovo trhané dýchání nebo hlemýždí tempo, kterým se šoural a po malých krůčcích postupoval vpřed popoháněný především svojí pevnou vůlí.

Ale Draco měl za sebou celý život obratného předstírání, a tak dál vedl nedbalou konverzaci a tvářil se, že Severus kráčí ke vchodovým dveřím zcela bez opory. Severus poprvé po pěti letech vyrazil na sympozium o umění výroby lektvarů. Opustil dům bez asistence a pomoci své ženy, a ačkoliv si to ještě stále nebyl ochoten přiznat, šlo o velmi důležitý krok a Draco neměl v úmyslu zničit mu to připomínáním, že potřebuje pomoc při chůzi, ať už to tak bylo nebo ne.

Došli ke dveřím, které Draco odemkl, a pak už to bylo ke kmotrovu křeslu jen pár kroků. Když se do něj Severus zabořil, měl tvář potažená bolestí, ale plnou triumfu. „Říkal jsem Hermioně, že si dělá zbytečně starosti,“ poznamenal samolibě. „Zvládl jsem to naprosto skvěle.“ Poté pozvedl panovačně hlas. „Winky! Kde je můj čaj?“

Vzápětí se objevil malý domácí skřítek s obrovským tácem, který držel nad hlavou. „Čaj čeká jen na příchod pána Snapea,“ zaštěbetala. Pak uskočila stranou – hrnečky se téměř ani nezakymácely – protože cosi malého s kudrnatými tmavými vlásky prolétlo dveřmi do místnosti a zamířilo přímou čarou rovnou ke křeslu. „Táta je doma!“ vykřikla Helena, vyšplhala se otci na klín a pevně ho objala. Až pak věnovala Dracovi zářivý úsměv. „Ahoj, stlejdo Dlaco!“

Severus nedal najevo sebemenší známku bolesti, kterou mu musela dcera způsobit, když mu vyskočila na unavené a utahané nohy. Místo toho se usmál a laskavě ji vzal do náruče. „Chyběl jsem ti?” zeptal se výjimečným jemným tónem, který měl vyhrazený pouze pro svoji rodinu.

„CELÝ DEN!“ ujistila ho Helena a přitulila se k němu. „Táta nikdy nejde plyč na celý den,“ informovala Draca vážně. „Unaví se.“

„To je důvod, proč jsem šel s ním,“ připomenul jí Draco s úsměvem. Dívenka se velmi podobala svým rodičům – velmi odhodlaná malá osobnost, která si libovala ve sdělování znalostí. „Tvoje matka je v laboratoři?.“

„Ano. Říkala, abych ji zavolala, až taťka přijde.“ Helena se podívala na otce, nepochybně váhala mezi tím zůstat u něj na klíně, nebo jít pro matku, jak měla přikázáno.

„Půjdu jí to říct. Zůstaň tady a pověz tatínkovi, co jsi dělala, když byl pryč.“ Draco vyklouzl ven, potěšený, že může na chvíli zmizet.

Rozumově mu bylo jasné, že jeho kmotr trpí více či méně neustálou bolestí. Někdy to bylo jen malé píchání a bodání, někdy to bylo horší, ale nepřestávalo to. Ale sledovat, jak se mu během dne víc a víc prohlubují linky okolo úst, pozorovat ho, jak zpomaluje a musí častěji a častěji odpočívat… a navíc skutečnost, že Severus si výlet zjevně ohromně užíval, to do jisté míry dělala ještě horší.

Jakmile došel ke dveřím do malého přístavku, který skrýval rozlehlou laboratoř, zavolal: „Hermiono?“. Pak je otevřel a nakoukl dovnitř. „Jsme zpátky. Akorát na čaj, jak jsme slíbili.“

Vzhlédla a jeho srdce (otravný orgán – proč ho pro všechno na světě nenechávají v klidu?) znovu poskočilo. Vypadala vyčerpaně a smutně – muselo pro ni být neuvěřitelně těžké nechat svého milovaného manžela odejít bez ní a s vědomím, jak obtížné to bude pro něj. Přinutila se k úsměvu, třebaže jen kvůli Dracovi. „Dobře. Chápu to tak, že připomínka toho, že Helena bez něj ještě nikdy celý den nebyla a rozrušilo by ji, kdyby přišel pozdě, zabrala?“

„To byla jediná věc, která ho popoháněla,“ vrátil jí Draco úsměv a doufal, že vypadal přesvědčivěji než ten její. „Jinak se choval jako vždycky. Způsobil, že tři bývalí studenti začali v naprosté panice koktat, nechal za sebou všechny své vrstevníky svíjet se ponížením a žárlivostí a novému řediteli Kruvalu přivodil záchvat naprosté zuřivosti.“

„To zní jako skvělý den,“ řekla Hermiona mile a úzkost v jejím výrazu trochu polevila. „Kolik lektvarů si potřeboval vzít?“

„Jenom dva… Povzbuzující lektvar a pak jedno Oxygenium. A nebyl to opravdový záchvat, jen se nechal poněkud unést při hulákání na švédského doktora lektvarů a začal se trochu zadýchávat.“ Draco se ušklíbl. „Zřejmě jsou staří přátelé.“

„S profesorem Ostegrenem?“ Hermiona se znovu usmála, tentokrát s větší dávkou upřímnosti. „Ti jeden druhého zbožňují… aspoň myslím. Pokaždé se začnou hašteřit, jakmile jeden druhého zahlédnou, ale Severus mě ujistil, že je to naprosto přátelské.“

„Jestliže jeho preferovaným způsobem zábavy je strašení bývalých studentů až k zešílení, rozhodně si dokážu představit, že má v oblibě někoho, s kým může vést rovnocenný boj.“ Draco se ušklíbl. „Prožil velkolepý den, Hermiono.“

Přikývla. „Jak moc se vyčerpal?“ zeptala se tiše.

„Ještě stál na nohou, když jsme se vraceli… ale stěží,“ připustil Draco. „V době, když jsme se dostali sem, už měl velké bolesti, ale chodil.“

„To dělá vždycky a vždycky to dělá příliš dlouho.“ Najednou se její tvář zkrabatila. Zakryla si ji rukama a začala plakat.

Draco se natáhl a trochu opatrně jí položil paži kolem ramen. Od jejich dětského nepřátelství uplynula již dlouhá doba, ale nikdy si nebyl zcela jistý, jak dalece je schopná ho akceptovat. Zdálo se ale, že zřejmě dost, protože mu okamžitě zabořila obličej do ramene a rozvzlykala se. „No tak… Hermiono, on je v pořádku, opravdu je…“

„Ne, není!“ zanaříkala. „A nikdy nebude! Nenávidím to, Draco! Nenávidím pohled na to, jak trpí neustálými bolestmi, nenávidím pohled na to, jak sebou trhne, když zvedá Helenu, nebo jak ucukne pokaždé, když do něj někdo strčí…“

„Já vím,“ řekl Draco bezmocně. Držel ji v náručí a trochu ji kolébal. „Taky to nenávidím. Přeju si, abych mohl pomoct…“ Znělo to hloupě, ale co jiného mohl říct?

„Já vím,“ polkla. „Já jen… nikdy se to nezlepší, Draco, nikdy mu nebude líp, lékouzelníci dokonce ani nečekali, že by se natolik zotavil… a já nemůžu nic dělat! Dala bych cokoli za to, abych mu pomohla, ale nemůžu!“

„To je hloupost,“ řekl Draco upřímně. Zaklonila se, věnovala mu pobouřený pohled, ale on pokrčil rameny. „Ano, je! Ty jsi mu pomohla víc než kdokoliv jiný v celém jeho životě. Nenechala jsi ho trápit se a zemřít, dostala jsi ho do stavu, který je k uzdravení blíž, než by kdokoliv považoval za možné – nemluvě o té maličkosti, že jsi ho udělala šťastným.“

„Ale…“

„Hermiono, pokud by si měl vybrat mezi tím být po zbytek života postižený a mít tebe, nebo být v pořádku, ale sám, vím, co by si vybral.“ Odmlčel se a věnoval jí smutný úsměv. „K čertu, vím, co bych si vybral já, kdybych byl postaven před takový druh volby. Tobě to nejspíš není třeba zdůrazňovat – děsíš mě – ale někdo, kdo mě miluje tak moc jako ty miluješ jeho? Co je to noha nebo i obě, nepostrádal bych je…“

Uniklo jí nepatrné zachichotání. „Skládáš ty nejpodivnější poklony, Draco.“ Vydala rozhořčený zvuk, tiše popotáhla a vylovila z kapsy kapesník, aby si otřela oči. „Omlouvám se, že jsem se tak složila… nejspíš za to můžou hormony.“

„Za to bys mě mohla zabít,“ řekl Draco. Ulevilo se mu, že její emocionální krize zřejmě pominula. Vždycky nerad mluvil o takových věcech, ačkoliv byl ochoten vyvinout určité úsilí, když to bylo nutné. „Víš, jestli to bude kluk nebo holka, nebo plánuješ nechat se překvapit?“

Hermiona se pousmála a lehce si pohladila své zakulacené břicho. „Další holčička. Ani jeden z nás nijak zvlášť nemiluje překvapení.“

„Nikdy jsem nepochopil, proč to lidé dělají,“ souhlasil. „Je to směšné. Není to, jako kdyby to přišlo coby velké překvapení během narození, když to můžeš zjistit předem.“

„Souhlasím.“ Otřela si oči, několikrát se vysmrkala a zvedla bradu. „Pojďme na čaj.“

Když vstoupili do pokoje, Severus vzhlédl. Dcera mu stále seděla schoulená na klíně a prokousávala se sušenkou. Zbožňující výraz, který měl ve tváři při pohledu na svoji ženu, přivodil Dracovi zvláštní pocit, jako by se dusil. Pak Severus přimhouřil oči. „Plakala jsi,“ řekl vážně. „Proč?“ Hermiona se na něj mile usmála. „Draco mi řekl o svém úvaze, že získat mě stojí minimálně za částečnou ztrátu končetiny,“ řekla a sehnula se, aby ho zlehka políbila. „Víš, jaká jsem, když jsem těhotná.“

„Přecitlivělá,“ odfrkl si a jemně jí poklepal na vzedmuté břicho. „Pokud si vzpomínám, než se narodila Helena, dokonce jsi probrečela dvě příšerné hodiny, protože jsi ztratila jednu ze svých bot.“

„Byly to jediné boty, do kterých jsem ještě obula svoje oteklé nohy. To byla tragédie,“ řekla Hermiona rozhodně. „Vidím, že jsi ani nenalil čaj. Musím tady všechno dělat já.“ Popošla ke stolu, kde Winky nechala čajový podnos, a usmála se přes rameno na Draca. „Zůstaneš na čaj, viď?“

Draco přikývl. „Díky. Byl to dlouhý den plný poslouchání toho, jak na sebe lidé pokřikují.“ Jeho názor na Hermioniny vytáčky se posunul o další stupínek. Bylo to perfektní hodnověrné vysvětlení jejího pláče, jediné ze všech, které nemohlo Severuse znepokojit, a navíc bylo téměř pravdivé.

„Tak se posaď.“ Mávla rukou směrem ke křeslu a usmála se, jako by jí nic na světě nedělalo starosti. „Dáš si sušenku?“

„Děkuji.“ Zkoumavě pohlédl na svého kmotra. Byl bledý vyčerpáním, možná ještě vinou silné bolesti, a celý zasypaný drobty sušenek. „Doufám, že si uvědomuješ, jaké máš štěstí,“ nadhodil.

„Štěstí s tím nemá nic společného,“ řekl Severus povýšeně. „Oslnil jsem ji svým intelektem.“


Užívateľské meno:
Heslo:
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Ďakujem
Pre automatický komentár sa musíte prihlásiť.

Týmto dávam vedieť, že očakávam ďalší príspevok. Ďakujem.

Archivované komentáre (pôvodne v archíve)


Re: Lepší den Od: grepik03 - 01.03. 2016
Jacomo, sovicko moje kouzelná, děkuji za překlad ♡
Dočetla jsem na tvých stránkách "Ti , kteří prežili" (poctive jsem ti okomentovala každou kapitolku :)))))) a těšila se na pokračování.
Ovšem toto pokračování epilogu me úplně rozhodilo. ..asi jsem si moc zvykla na to, že v kouzelnickem světe jde postupne uzdravit všechno. Je jasne, že Severus je šťastný, má lásku, rodinu, přátele - všechno o cem si kdysi myslel, že si nezaslouží a nikdy mit nebude. Hermiona to má v podstatě těžší - bude celý život sledovat milovaného člověka, který trpí bolestmi a celou dobu bude vědět, že lepší už to nikdy nebude.....
Cel povidka Přeživších včetně pokračování na me udělala veliký dojem a budu se k ni vracet.
Takže ještě jednou veliký dík a klobouk dolů za krásný, čtivý překlad ♡

Re: Lepší den Od: Zuzana - 30.11. 2013
Teraz, keď som prečítala poviedku  Ti, kteří přežili, je tento dodatok ešte silnejší. Je to strašne krásne. Draco je úžasný:)

Re: Lepší den Od: morningstar01 - 23.09. 2013
chci aby byl zdravej, mám ráda, když Severus přežije a bez fyzických následků, když už těch duševních má víc než dost, nojono, nemůžeme mít vždycky všechno ... moc pěkná povídka

Re: Lepší den Od: Keiko - 27.12. 2012
To simpózium muselo bý vážně zajímavé, chtěla bych tam být... Zdá se mi to nebo to Draca táhlo k Hermioně víc než by se slušelo?

Re: Lepší den Od: nadin - 22.12. 2012
Smutnokrásna poviedka
Ďakujem:)

Re: Lepší den Od: siriana - 19.12. 2012
je to takové pěkně hořkosladké...ale přijde mi to krapet vytržené z kontextu...ikdyž to tomu zas tak moc nevadí tak mám prostě pocit jako by tomu něco chybělo...
Re: Lepší den Od: Jacomo - 19.12. 2012
Já vím, že je to víc sequel než samostatná povídka. Ale ten jejich vztah spolu s Dracovým "dohledem" zpovzdálí je tak hezký, že jsem si říkala, že to do vánoční nadílky dám. Snad se mi podaří připojit k tomu i ten začátek.

Re: Lepší den Od: kamci - 18.12. 2012
nádherné, díky
Re: Lepší den Od: Jacomo - 19.12. 2012
Těší mě, že se líbilo.

Re: Lepší den Od: Jimmi - 17.12. 2012
No teda, páni. Preklad famózny. Ale neviem, či by som chcela čítať to predtým, keď to má takýto koniec. Ach jo, Draco úžasný, Severus sám sebou a Hermiona? Dokelu, skôr by to chcelo pokračovanie než čítať, ako dospeli do takéhoto stavu. Ale výber fantastický, ach jo. Nádhera, díky moc. 
PS. Predpokladám, že v tej poviedke predtým bude povedané, koľko toho Severus ešte zvládne a že budú ešte dlho spolu, ale čisto z tohto som mala dojem, že Draco bude ten, kto sa nakoniec o nich postará (teraz nemyslím romanticky). Ešte raz díky
Re: Lepší den Od: Jacomo - 19.12. 2012
Žijí a mají se rádi. Vzhledem k Severusovu zdraví to není ideální, ale je to víc, než někdy zůstane jiným. Já jsem na ten předchozí příběh dost zvědavá, dyce fakt umí, takže se do toho s chutí dám. A s překladem se pak uvidí ;-)
Díky, Jimmi.

Re: Lepší den Od: Koki - 17.12. 2012
Je to skvělé. Neumím si představit být na Hermionině místě a sledovat jak někdo koho miluju tolik trpí. To bych radši byla tou, která má ty bolesti.
Re: Lepší den Od: Jacomo - 19.12. 2012
Přesně tak. Za ty, které milujeme, bychom klidně trpěli. Protože srdce bolí nejvíc...

Re: Lepší den Od: Zuzana - 17.12. 2012
Čo napísať? Len, že je to fajn, ak to majú takto. Chorí ľudia bývajú pri tom utrpení aj nespravodlivo zlí k tým ktorých milujú. Toho som sa bála keď som začala čítať. Ale takto je to nádherné. Severus a Draco sú tu duševne krásne osobnosti, samozrejme aj Hermiona, ale od nej sa to tak nejak očakáva.
Ďakujem...
Re: Lepší den Od: Jacomo - 19.12. 2012
Severus není hloupý, on dobře ví, co v Hermioně, Heleně a Dracovi má. Ale přece to nepřizná nahlas, že jo! Zkazil by si image :-)

Re: Lepší den Od: larkinh - 17.12. 2012
Severus je úžasný - "oslnil jsem ji svým intelektem" :) Hermiona to má těžký, ale má aspoň jedno rameno, na kterém si může občas ulevit. Krásný, dík za překlad.
Re: Lepší den Od: Jacomo - 19.12. 2012
Kvůli té poslední větě jsem to prostě musela přeložit :-) A kvůli Dracovi jsem to chtěla dát na tyhle stránky.

Re: Lepší den Od: zuzule - 17.12. 2012
Potěšila, děkuji. :)
Re: Lepší den Od: Jacomo - 19.12. 2012
Není zač.

Re: Lepší den Od: Eggy - 17.12. 2012
tak k tomuto si musim preitat aj to co bolo predtym... rozhodne zaradujem do svojho planu citania :) dakujem za skvely preklad :)
Re: Lepší den Od: Jacomo - 19.12. 2012
Slíbila bych ti překlad, ale radši nic neslíbím a později na tom zamakám :-)

Re: Lepší den Od: doda357 - 17.12. 2012
Aj napriek tomu, že to bolo smutné, sa mi to strašne páčilo  Najmä malá bola zlatá  Aj tá časť o tehotenstve a Dracovom mokrom ramene bola super  Ďakujem pekne  
„Draco mi řekl o svém úvaze, že získat mě stojí minimálně za částečnou ztrátu končetiny,“ řekla a sehnula se, aby ho zlehka políbila. 
Re: Lepší den Od: Jacomo - 19.12. 2012
Malá se mi tu taky moc líbila. Taky máš pocit, že Severusovi se častěji píšou dcery?
Díky za upozornění, tobě nic neujde

Re: Lepší den Od: Gift - 17.12. 2012
Smutne, ale moc moc hezke. Velke positivum je nejen to, ze autorka nechala Snapa zit, ale i to, ze si dala praci v navozeni realisticke situace. Vsechny nacrtnute postavy se mi moc libily, povidka pohladila a tvoje cestina...No, vis, ze jsem tva velka fanynka:-). Moc diky za preklad.
Re: Lepší den Od: Jacomo - 17.12. 2012
Moje soví maličkost má dneska předčasné Vánoce. Veliké díky, Gift!

Re: Lepší den Od: GwenLoguir - 17.12. 2012
pred čítaním najprv zisťujem, či sa niekde najde preklad aj pre tých preživších...
Re: Lepší den Od: Jacomo - 17.12. 2012
Pokud vím, tak Survivors přeložené do češtiny ani do slovenštiny nejsou. Mám je v plánu, ale taky mám jen jeden pár křídel...
Re: Lepší den Od: GwenLoguir - 17.12. 2012
jasné, chápem...tak si to asi nechám ako Vianočné čítanie, teraz by som už na to čas nemala.
Re: Lepší den Od: Neprihlásený - 02.12. 2013
Velmi mile...a nechce sa mi prihlasit, tak pisem sem

Re: Lepší den Od: Patolozka - 17.12. 2012
Prekrasne! Pat nema slov. Libilo, strasne moc! Dekuji!
Re: Lepší den Od: Jacomo - 17.12. 2012
Sova si nadšeně natřásá pírka. Děkuji i já!

Re: Lepší den Od: FlorenceMabel - 17.12. 2012
Mě se to líbilo, moc. Myslím, Jacomo, že tohle je asi nejlepší advent, co jsem zatím četla. Výběr byl super a překlad úplně úžasný. Z téhle povídky vyzařuje taková síla... moc se mi líbí. Děkuji ti!
Re: Lepší den Od: Jacomo - 17.12. 2012
Tak teď se moje soví dušička tetelí blahem nad takovou poctou.
Děkuju moc moc moc!

Re: Lepší den Od: solace - 17.12. 2012
Nádherná poviedka. Napriek všetkej bolesti a utrpeniu vyznieva optimisticky. Zdalo sa mi, že "Survivors" končili pozitívnejšie. Je pravda, že som to čítala dávnejšie a možno už stihla zaúradovať selektívna pamäť :-) V každom prípade budem rada, ak si ju budem môcť prečítať ešte raz v češtine ;-) Ďakujem za preklad, Jacomo.
Re: Lepší den Od: Jacomo - 17.12. 2012
Já Přeživší teprve čtu, tak ti to nepotvrdím, ani nevyvrátím. Jak už jsem psala výše, jsou v pořadí ;-)
Díky, solace!

Re: Lepší den Od: marci - 17.12. 2012
Úchvatné! nebylo to sice nijak odlehčené ale ukrutně se mi to líbilo. Takové věrohodné a prodchnuté takovým kvantem lásky, až to bralo dech.  Autorka zmiňuje "Přeživší" - tu také přeložíš?? (malý prosík)  Díky za nádherný zážitek!
Re: Lepší den Od: Jacomo - 17.12. 2012
Přeživší jsou v mém dlouhodobém plánu, ale nejdřív musím dokončit to, co jsem slíbila Jimmi a pohnout s vlastními věcmi. Takže to vidím tak příští rok v létě.
Re: Lepší den Od: marci - 16.12. 2013
Ty bláho - bez jednoho dne přesně po roce mám dočtené Přeživší a vrátila jsem se k této jednorázovce. Při znalosti Přeživších má Lepší den ještě větší náboj. Díky moc!

Re: Lepší den Od: denice - 17.12. 2012
Nádherná povídka. Plná citu, lásky, vzájemné úcty a starostlivosti. Severus je tu přes své postižení šťastný člověk. A z Draca je okouzlující muž, snad jednou najde někoho jako je Hermiona.
Díky.
Re: Lepší den Od: Jacomo - 17.12. 2012
Právě kvůli tomu, co všechno v té povídce je, jsem si říkala, že by mohla pasovat i do adventu.

Re: Lepší den Od: Lupina - 17.12. 2012
Krásná povídka. Severusovy bolesti byly tak smutné, ale to, že dokázal seřvat dutohlavce jako dřív, že oslnil Hermionu svým intelektem, to mi vykouzlilo úsměv na tváři. Děkuji Ti moc za úžasný překlad.
Re: Lepší den Od: Jacomo - 17.12. 2012
Já děkuji tobě za výstižné shrnutí a krásný komentář.

Re: Lepší den Od: arkama - 17.12. 2012
...tak som hodila aj slzu...  Prečo vždy v pondelok je taká psychologická vec?
Re: Lepší den Od: Jacomo - 17.12. 2012
Ale aspoň to končí dobře, ne?

Re: Lepší den Od: tiberia - 17.12. 2012
Draco měl pravdu, Severus by si určitě vybral radši bolest a postižení uprostřed rodiny, kdyby mohl volit. Stejně je to horší pro Hermionu, dívat se na bolest někoho, koho miluje. Ale není to smutná povídka, je plná smíření, lásky a laskavosti.
Díky, Jacomo!
Re: Lepší den Od: Jacomo - 17.12. 2012
No, Severus má někdy takové sebeobětovací sklony, ale tady myslím, že to Draco vystihl.
I já děkuju, tiberia!

Re: Lepší den Od: teriisek - 17.12. 2012
To téma sice vůbec není veselé, ale je to napsané (a přeložené) tak skvěle, že jsem se stejně celou dobu musela usmívat. Díky moc za překlad!
Re: Lepší den Od: Jacomo - 17.12. 2012
Jestli se mi povedla předat ta úžasná nálada, která na mě z téhle povídky dýchla, je to pro mě krásný adventní dárek. Děkuju.
Re: Lepší den Od: teriisek - 02.12. 2013
Právě jsem dočetla Survivors a musela jsem si tuhle jednohubku přečíst ještě jednou. S vědomím souvislostí je to ještě rozporuplnější čtení - po tom epilogu jsem čekala trochu šťastnější vývoj Severusova stavu, ale stejně musím přiznat, že mi to takhle vyznívá trochu optimističtěji, než když jsem měla jen dosti matnou představu o jejich předchozím příběhu. Takže ještě jednou díky za tenhle překlad, téměř po roce potěšil znovu a neméně;)

Prehľad článkov k tejto téme:

Scattered Logic: ( solace )24.12. 2012Daň z tupých hláv
Atiana Gray: ( larkinh )23.12. 2012Pod rouškou noci
DADA_Mistress: ( Eggy )22.12. 2012Noc pred Vianocami verzia so Snapom
Kitsunelover: ( Florence )21.12. 2012Kožich z norka
Jenwryn: ( Lupina )20.12. 2012Rodinný recept Princeů
Della D.: ( solace )19.12. 2012Čokoláda
WatchersGoddess: ( larkinh )18.12. 2012Malá velká nepříjemnost
Dyce: ( Jacomo )17.12. 2012Lepší den
Cecelle: ( Florence )16.12. 2012Nezapomenutelný
Arevik: ( solace )15.12. 2012Vianočný zázrak
Imhilien: ( marci )14.12. 2012Ne tak docela šťastné Vánoce
WatchersGoddess: ( larkinh )13.12. 2012Ráno poté
Imhilien: ( Eggy )12.12. 2012Špeciálny darček
MomoDesu: ( Lupina )11.12. 2012Jen vzhlédni
Incarcerous: ( solace )10.12. 2012Dve slová
SouthernWich69: ( Florence )09.12. 2012Návštěva sirotčince
WatchersGoddess: ( larkinh )08.12. 2012Neustálé problémy se šéfem
JunoMagic: ( Jacomo )07.12. 2012Vánoční pudink
snapesgirl1981: ( marci )06.12. 2012Šťastné bradavické Vánoce
Pamuk: ( solace )05.12. 2012Zápisník zo žalárov
kailin: ( Eggy )04.12. 2012Rozprávka na dobrú noc
Severina2884: ( Florence )03.12. 2012Nebelvírská rudá, zmijozelská zelená
lcvald: ( Lupina )02.12. 2012Rudé kalhotky
WatchersGoddess: ( larkinh )01.12. 2012Samomluva bývalé studentky