Online preklady fanfiction Harryho Pottera

Preklady online
Toto je konkrétny odsek, ktorý treba preložiť

Všetky svoje návrhy píšte do komentára. Taktiež ak máte pripomienky k prekladu:)

Predchádzajúci Ďalší


"Přesně," řekl Harry. Ulevilo se mu, že to chápe. "Nemůžu se dostat k baziliškovi, protože se mi nedaří najít přístup. Myslím, že je to proto, že nejsem příbuzný se Zmijozelem, ale nejsem si jistý. Kdyby lidi objevili ten vchod, zkusili by ho hlídat, ale dřív či později by to ten deníkem-posednutý rodiče-zrazující mazlíček nějak obešel. A mezitím by panika dosáhla nevídaných výšin a přišli bychom o možnost zničit baziliška jednou provždy a zajistit budoucím generacím bezpečí."

"Exactly," Harry said, relieved that she understood. "I can't get to the Basilisk because I can't find a way to access it. I think it's because I'm not related to Slytherin but I'm not sure. If people found out about the entrance, they could try to guard it but sooner or later, Pet-the diary-possessed parent-betrayer would find a way around it. And in the meantime, the panic would be incredible and we'd lose a chance to destroy the Basilisk once and for all and keep future generations safe."
Posted By: Lupina on 04.09.2018 - 18:37:07 (Views: 50)

0 Komentáre
Návrhy a pripomienky:
Ani
04.09.2018 - 11:11:25

"Přesně," řekl Harry. Ulevilo se mu, že to chápe. "Nemůžu se dostat k baziliškovi, protože se mi nedaří najít přístup. Myslím, že je to proto, že nejsem příbuzný se Zmijozelem, ale nejsem si jistý. Kdyby lidi objevili ten vchod, zkusili by ho hlídat, ale dřív či později by to ten deníkem-posednutý rodiče-zrazující mazlíček nějak obešel. A mezitím by panika dosáhla nevídaných výšin a přišli bychom o možnost zničit baziliška jednou provždy a zajistit budoucím generacím bezpečí."


Other links

Follow us