Online preklady fanfiction Harryho Pottera

Preklady online
Toto je konkrétny odsek, ktorý treba preložiť

Všetky svoje návrhy píšte do komentára. Taktiež ak máte pripomienky k prekladu:)

Predchádzajúci Ďalší


Harry strhaně pokrčil rameny. "Já nevím. Podle toho, co jsem četl, by neměl existovat způsob, jak přežít tu kletbu, takže možná vážně není, nebo možná tehdy naskočily fénixí schopnosti a já byl znovuzrozen." Harry zavrtěl hlavou a omotal si plášť těsněji kolem těla. "Je zima. Nechcete zajít dovnitř?"

Harry shrugged and looked worn, "I don't know. From what I've read there shouldn't be a way to survive the curse, so maybe there isn't, and maybe my phoenix traits kicked in and I was reborn." Harry shook his head and wrapped his cloak around himself, "It's cold. Either of you want to go inside?"
Posted By: arabeska on 24.05.2019 - 15:32:33 (Views: 65)

0 Komentáre
Návrhy a pripomienky:
kar
21.05.2019 - 14:29:23

Harry pokrčil rameny a vypadal strhaně, "Já nevím. Podle toho, co jsem četl, neměl by být způsob, jak přežít tu kletbu, takže možná ani není. Možná fénixí schopnosti naskočily a já byl znovuzrozen." Harry zavrtěl hlavou a omotal si plášť kolem sebe. "Je zima. Chce někdo z vás jít dovnitř?"


Other links

Follow us