Online preklady fanfiction Harryho Pottera

Preklady online
Toto je konkrétny odsek, ktorý treba preložiť

Všetky svoje návrhy píšte do komentára. Taktiež ak máte pripomienky k prekladu:)

Predchádzajúci Ďalší


Harry zamyšleně přikývl. Už věděl, že má značný vliv, ale chyběly mu zkušenosti, jak jej využít. Budu si muset nastudovat politiku, rozhodl se. Ve světě, který ho v dětství tak vlídně přijal, bylo plno věcí špatně a on nedůvěřoval nikomu cizímu, že ty chyby dokáže napravit.

Harry nodded thoughtfully. He had considerable influence already he knew, but no real knowledge on how to use it. He would have to learn about politics, Harry decided. There were many things wrong with the world that had adopted him and he didn't trust anyone else to fix them.
Posted By: arabeska on 10.12.2017 - 17:02:59 (Views: 113)

0 Komentáre
Návrhy a pripomienky:
Sione
09.12.2017 - 10:11:24

Harry zamyšleně přikývl. Už věděl, že má značný vliv, ale chyběly mu skutečné znalosti o tom, jak ho využít. Budu si muset nastudovat politiku, rozhodl se. Mnoho věcí bylo špatně se světem, který ho v dětství přijal, a on nedůvěřoval nikomu jinému při jejich opravě.


Other links

Follow us