Preklady fanfiction Harryho Pottera

Len pre našu zábavu a poučenie.

Najčastejšie otázky

Položiť otázku
register alebo sa prihláste, ak chcete položiť otázku.

Chcem prekladať, čo ďalej

Preklad na hpkizi.sk

 • Ako sa dostať do povedomia?

  Pokiaľ chcete mať preklad zverejnený na tomto webe, odporúčame dostať do povedomia svoj nick prostredníctvom komentárov.  Online Preklady boli zrušené, ale pokračuje sa na Hadovi... kedysi bývalo také pravidlo, že keď niekto preložil jednu kapitolu Hada, mohol začať prekladať na tomto webe. 

  Prekladatelia a adminovia môžu záujemcov o preklad kontrolovať a podávať návrhy na opravy a neverejne oznámia svoj názor superadminovi, prípadne inému adminovi, ktorý záujemcu kontaktuje. Neposudzuje sa len kvalita prekladu, ale aj schopnosť a ochota záujemcu učiť sa a zlepšovať.  

  Ak záujemca nebude schválený, môže to skúsiť neskôr. Dôvodom je snaha udržať na týchto stránkach iba dobre preložené a hlavne dokončené diela.

  Schvaľovanie nie je časovo obmedzené.

  Výnimky sa riešia individuálne, vždy je možnosť kontaktovať ktoréhokoľvek admina.

  Značky: prekladanie
  štvrtok 14.júl.2016
 • Čo znamená byť súčasťou prekladateľského tímu?

  To znamená, že môžete pokojne publikovať svoje poviedky na tomto webe. Poviedky vkladá do administrácie admin alebo superadmin, t. j. užívatelia stránky so špeciálnymi právomocami. Za obsah a kvalitu publikovaných poviedok si každý zodpovedá sám. Zverejnenie na tomto webe neznamená automaticky potvrdenie kvality prekladu alebo prenesenie zodpovednosti na správcu/admina/betareadera. Vyžaduje sa rešpekt aj k čitateľom, aj k ostatným prekladateľom. Pokiaľ admin oprávnene usúdi, že kvalita prekladu neodpovedá úrovni týchto stránok, má právo vrátiť túto poviedku prekladateľovi k oprave. 

  Pri veľmi špeciálnych poviedkach má superadmin právo vyhradiť si možnosť nedokončenia prekladu. Hlavne ak ide o preklad tak náročný, že sa dopredu vie, že to nikto iný nedokončí (alebo jazyk, alebo iného dôvody). Vždy to musí byť oznámené pred začatím prekladu. 

  Značky: kvalita
  štvrtok 14.júl.2016
 • Aké sú pravidlá pre preklady krátkych a dlhých poviedok?

  V prípade poviedky, ktorá má viac ako 10 000 slov, sa u nováčikov vyžaduje dokončenie prekladu dopredu. Ak nový prekladateľ nemá poviedku preloženú a aj tak chce začať publikovať, môže presvedčiť niekoho z adminov, aby sa zaňho zaručil, že preklad bude dokončený.

  Na tomto webe sa - okrem prekladu od Tersy - dokončia vždy všetky rozpracované preklady. Za dokončenie „opustených“ prekladov zodpovedajú superadminovia. Nedokončené originály sa s platnosťou od zavedenia nových pravidiel neprekladajú.

  Prekladateľ si môže poviedku „rezervovať“ a vrátiť sa k jej prekladu neskôr. Poviedky sa rezervujú vo fóre originály → plánované preklady. Pokiaľ je v tejto sekcii poviedka už uvedená, prekladateľ kontaktuje autora príspevku (ktorý si poviedku rezervoval), či je jeho rozhodnutie stále platné, prípadne či môžu na preklade spolupracovať.

  Značky: pravidlá
  štvrtok 14.júl.2016
 • Čo musí preklad splňovať?

  - Preklad poviedky musí byť presný a gramaticky aj slohovo správny.

  Netolerujú sa vážne chyby ani nepresnosti v preklade alebo naopak doslovné preklady „ako z prekladača“. Pokiaľ si prekladateľ nie je istý, či je jeho preklad korektný, nechá si svoju poviedku obetovať = prekontrolovať ďalšou osobou – betareaderom. Zoznam betareaderov (ktorí fungujú i ako prekladatelia a/lebo adminovia) z týchto stránok sa nachádza v prílohe.

  Ak sa prekladateľ rozhodne kontaktovať niektorého z miestnych betareaderov a požiadať ho o spoluprácu, jeho prostredníctvom sa môže obrátiť na admina, ktorý mu poviedky bude následne vkladať. Nezodpovedáme za časové možnosti betareaderov, všetci sme ľudia a všetkých nás niekedy dostihne krutá realita života. Môže sa stať, že betovanie prekladu zaberie niekoľko dní alebo týždňov, nebojte sa v tom prípade betareadera skontaktovať. Je slušnosťou sa najskôr betareadera opýtať na jeho časové možnosti a či je ochotný betovať daný námet/pairing. Majte na pamäti, že nie všetci máme tie samé textové programy, preto posielajte svoje poviedky s príponou .doc.

  Ak prekladateľ kontaktuje miestneho betareadera, ktorý neovláda jazyk, v ktorom je originálna poviedka napísaná, môže sa tento betareader obrátiť na iného, ktorý skontroluje správnosť prekladu.

  Betareadera si môže prekladateľ zohnať kdekoľvek – z inej stránky alebo zo svojho okolia. Pokiaľ nebude beta z týchto stránok, bude kvalitu prekladu posudzovať admin, ktorého prekladateľ požiada o vloženie poviedky, alebo tento admin sám požiada niektorého z betareaderov, či by mohol poviedku skontrolovať.

  Poviedka musí prejsť kontrolou bety, pretože ak bude plná chýb, nebude na tomto webe zverejnená.

  - O preklad musí prekladateľ požiadať.

  Prekladateľ sa obráti na autora originálu a požiada ho, či môže jeho dielo preložiť a zverejniť na týchto stránkach. Následne vloží na fórum originály → súhlasy k prekladom (https://hpkizi.sk/Forums&file=viewforum&f=67) základné info – nick autora, názov poviedky/poviedok, odkaz na originál, odkaz na profil autora, reakciu na žiadosť o preklad (či autor súhlasil, či sa neozval a nie je aktívny, či nesúhlasil a prečo). V Súhlasoch sa evidujú všetky žiadosti o preklad, vďaka čomu si každý prekladateľ snadno overí, či súhlas k prekladu už nemá aj niekto iný.

  - Poviedka musí mať svoju tému – banner.

  V prípade, že sa jedná o krátku poviedku, je možnosť uverejniť preklad do niektorej z už založených tém na krátke poviedky/jednorazovky/drabbles. V prípade, že sa jedná o kapitolovku, musí mať prekladateľ banner. Pozor len na autorské práva – vždy musí byť uvedený autor bannera, prípadne zdroj. Zoznam ľudí z tejto stránky, ktorí môžu urobiť banner, sa nachádza v prílohe.

  Ak má prekladateľ banner, kontaktuje správcu stránky – Jimmi – buď priamo alebo prostredníctvom admina/betareadera, a nechá si založiť príslušnú tému, kam sa bude poviedka vkladať.

  - Poviedka musí mať svoj kredit = úvod.

  Platí pre kapitolové aj krátke poviedky. Vzor, ktorý zostavila Lupina, nájdete v prílohe.

  U kapitolových poviedok platí, že musí každá kapitola obsahovať hlavičku so všetkými náležitosťami, najmä s ratingom, uvedenú v prílohe.

  Kredit v úvode každej poviedky musí povinne obsahovať všetky údaje uvedené vo vzore, a to z dôvodu prehľadnosti a snadnejšieho dohľadávania na stránkach hppreklady.sk, kam sa vkladajú odkazy na všetky preklady z hpkizi.sk – mimo iné preto, aby sa zabránilo duplikovaným prekladom.

  Pozn.: Akýkoľvek užívateľ stránky sa dá kontaktovať súkromnou správou. Niektorí majú na svojom profile uvedenú i emailovú adresu alebo iný kontakt.

  Doplnenie 2022:  Betareaderi došli. Tí najlepší sú rozchytaní, ostatní sa vyparili...

  štvrtok 14.júl.2016
 • Vkladanie prekladu

  Preklad vkladá na stránky administrátor = admin. Zoznam adminov, na ktoré je možno sa obrátiť, je uvedený na určenom mieste.

  Admin podľa svojich časových možností môže alebo nemusí skontrolovať správnosť a kvalitu obetovaného prekladu, prípadne prekladateľovi poviedku vrátiť, aby si ju ešte raz prešiel.

  Admin, na ktorého sa prekladateľ obráti, nie je povinný jeho preklad zverejniť ani sa za neho zaručiť. Pokiaľ ale odmietne, mal by prekladateľovi objasniť dôvody a poradiť, kto z adminov by mohol byť ochotný poviedku vkladať.

  štvrtok 14.júl.2016
 • Ktoré nicky sú zodpovedné za tieto stránky?
  • Správca stránky:

  Jimmi

  • Superadminovia:

  SK – Jimmi

  CZ – Lupina

  • Adminovia:

  Jimmi

  solace

  Lupina

  marci

  denice

  Jacomo

  martik

  LadyF

  • Bety:

   - bety nie sú dostupné, nikto z prekladateliek nemá čas navyše. Dobrovoľníci sú vítaní.

  • Bannery:

  solace

  Solace spraví banner pre akýkoľvek preklad na tejto stránke

  Pozn: Aktualizované 06/2021

  štvrtok 14.júl.2016
 • Ako má vyzerať úvod k poviedke?

  ÚVOD

  Přeložený název

  Originální název

  Originál: (odkaz na povídku v originále)

  Autor: …

  Překlad: …   Beta: …    Banner:

  Povolení k překladu: Ano/Žádost zaslána

  Žánr

  Hl. postavy

  Rating: …  Kapitol:

  Slov: …

  Slash/Preslash

   

  Shrnutí:

  Éra/období:

  Postavy obsažené v tomto příběhu jsou majetkem J. K. Rowlingové, autorky Harryho Pottera. Duševní vlastnictví překladu různých jmen, názvů a míst patří pánům Medkům, kteří knihy o Harry Potterovi přeložili do češtiny. Autorství této fanfikce náleží … Ani příběh, ani jeho překlad, nevznikly za účelem finančního zisku.

  Prohlášení autorky: Pokud existuje

  Poznámka autora: Pokud existuje

  Poznámka překladatele:

   

   

  Vysvětlivky:

   

  Žánr:

  • Adventure
  • Angst
  • Crime
  • Drama
  • Family
  • Fantasy
  • Friendship
  • General
  • Horror
  • Humor
  • Hurt/Comfort
  • Mystery
  • Parody
  • Poetry
  • Romance
  • Sci-fi
  • Spiritual
  • Supernatural
  • Suspense
  • Tragedy
  • Western

   

  Rating:

  • M 16+
  • T 13+
  • K 9+
  • MA 18+

   

  Éra/období:

  • Bradavice – kánon
  • Před Bradavicemi
  • Bradavice po kánonu
  • Po Bradavicích
  • Válečné období
  • Příští generace
  • Pobertové
  • Minulost
  • Zakladatelé
  • Nedefinované

   

  *všetky údaje sú povinné

   

  Značky: pravidlá vzory
  štvrtok 14.júl.2016
 • Ako má vyzerať hlavička kapitoly?

  HLAVIČKA

   

  Autor: …                Překlad: …             Beta:                   Banner:

  Originál:

  Rating:

   

  *všetky údaje sú povinné

  Značky: pravidlá vzory
  štvrtok 14.júl.2016
 • Všeobecné podmienky pri prekladaní na hpkizi.sk
  1. Každý prekladateľ si je vedomý, že ide o súkromný web, a musí sa riadiť pravidlami, ktoré na ňom platia. Zverejňovanie prekladu na tomto webe nie je samozrejmosť. Vyžaduje sa rešpekt aj k čitateľom, aj k ostatným prekladateľom.
  2. Nedokončené preklady sa rozdeľujú na aktívne a na občasné. Preklad sa považuje za aktívny, ak sa dodržuje minimálne mesačná pravidelnosť v pridávaní kapitol. Každý preklad sa posudzuje individuálne vzhľadom na dĺžku kapitol a včasné upozornenie na zdržanie zo strany prekladateľa. Je možné zohľadniť aj priemerný počet kapitol na mesiac. Administrátor upozorňuje mailom na to, že prekladu hrozí presun do občasných prekladov. V prípade aktívneho prekladu administrátor nijako nezasahuje do prebiehajúceho prekladu.
  3. U prekladov zaradených v občasných prekladoch má správca plné právo prideliť nepreložené kapitoly inému prekladateľovi, t. j. urýchliť preklad akýmkoľvek spôsobom, ktorý považuje za vhodný. O takomto pridelení kapitol ešte pôvodného prekladateľa informuje. Po uplynutí viac ako 12 mesiacov na asi 100 000 slov od začatia prekladu (od zverejnenia Úvodu k poviedke) má správca plné právo prideliť preklad niekomu inému beztoho, aby si vyžadoval súhlas pôvodného prekladateľa, pokiaľ je zrejmé, že sa v preklade nepokračuje. Pri rozhodovaní správcu zohráva úlohu pravidelnosť prekladu. Správca má právo podľa svojho uváženia kontaktovať autora a informovať ho o situácii. Naopak, prekladateľ môže vopred informovať správcu, že nemá námietky, ak mu niekto s prekladom pomôže.
  4. Prekladateľ je povinný k svojmu prekladu na fóre doplniť autora a jeho súhlas k prekladu (skopírovať), prípadne dôvod, prečo nie je možné súhlas získať. Vhodné je doplniť link na autora a časové údaje o súhlase. Viď FAQ.
  5. Vzhľadom na body 1 a 3 sa považuje za samozrejmosť, že zverejnením prekladu na stránke hpkizi.sk dáva prekladateľ automaticky právo správcovi ďalej s týmto prekladom manipulovať, upravovať ho a používať podľa svojho najlepšieho uváženia. Toto právo nijako neobmedzuje autorské práva pôvodného prekladateľa a správca sa pri ďalšom použití / úprave prekladu zaväzuje uviesť pôvodného prekladateľa podľa rozsahu, v akom sa na preklade podieľal.
  6. Prekladateľ môže udeliť súhlas na ďalšie šírenie svojej verzie prekladu aj mimo týchto stránok, správca môže udeliť súhlas ďaľšie šírenie prekladu podľa svojho uváženia a rozhodnutia. Preklady zo stránok pod správou správcu sa nesmú šíriť bez vysloveného súhlasu správcu alebo individuálneho súhlasu prekladateľa. Bez súhlasu správcu je nutný súhlas na ďalšie šírenie prekladu všetkých osôb, ktoré sa ňom podieľali. 
  7. Prekladateľ môže využiť fórum o plánovaných prekladoch: http://hpkizi.sk/Forums&file=viewforum&f=70. Pod plánovanými prekladmi sa oznamujú preklady, ku ktorým je získaný súhlas, ale preklad aktívne nezačal. V prípade, že sa preklad zverejňuje niekde inde, je vhodné po jeho začatí doplniť link na preklad. Plánované preklady slúžia na „rezerváciu“ originálov a zadávajú sa cez názov originálu alebo autora (ak ide o všetky diela daného autora).

  Doplnenie:  od 26.10.2016 je správcom stránok hpkizi.sk spol. považované občianske združenie hpkizi.sk. 

  štvrtok 14.júl.2016
 • Na čo sú plánované preklady a čo s nimi potom?

  Plánované preklady je možnosť rezervovať si (oznámiť zámer) budúci preklad. Využíva sa pri takom tom -  toto určite preložím, len ešte neviem kedy.  

  Každý, kto chce prekladať, by mal v prvom rade skontrolovať súhlasy s prekladom, následne plánované preklady.  

  To znamená, že ak ste rovno zažiadali o súhlas a pridali ste to do Súhlasov k prekladom (s poznámkou  - žiadosť odoslaná, čakáme na súhlas) , nie je treba duplicitne oznamovať plánovaný preklad (ale ničomu to nevadí).

  Jednoznačne ale ak sa s prekladom reálne začalo, mal by sa záznam z Plánovaných prekladov vymazať. Stačí editovať názov a doplniť text Vymazať alebo Presunúť. Presunutie slúži pre zachovanie "stopy". Plánované preklady, ktoré sa nazačali do dvoch rokov od rezervácie resp. poslednej správy, budú presunuté adminom a nepovažujú sa za rezervované.

  piatok 15.júl.2016

Základné pravidlá prekladania

 • 1. Dobrý prekladateľ sa nepozná len na základe toho, ako ovláda angličtinu, ale hlavne podľa toho, ako ovláda slovenčinu.

  - je samozrejme nevyhnutné vedieť dobre po anglicky, ale pri preklade AJ->SJ to v žiadnom prípade nestačí. Ak nejaké slovo nepoznáte v AJ, môžete si ho vyhľadať v slovníku. Ak však zle štylizujete vety v slovenčine, celý preklad vyznie „kostrbato“ a bude z neho cítiť, že je to preklad.

  - vždy je potrebné si svoj preklad po sebe niekoľkokrát prečítať a zhodnotiť, či sa v slovenčine číta ľahko, je zrozumiteľný, a „dobre to znie“. To by malo byť rozhodujúcim kritériom, keď napríklad volíte medzi dvoma spôsobmi vyjadrenia nejakej myšlienky. „Znie to v slovenčine dobre?“ „Povedal by to rodený Slovák, ktorý nečítal tento text v angličtine, takýmto spôsobom?“

  - nejde pritom len o štylizáciu. Ak prekladateľ odovzdá preložený text, v ktorom sú desiatky chýb v čiarkach a je schopný napísať 10-krát niečo ako „dobrý ľudia“, tak ide o veľmi slabý preklad. Ak navyše nesedí štylizácia viet v slovenčine, je s opravou prekladu často viac roboty, ako keby sa mal text nanovo preložiť, preto je taký preklad priam nepoužiteľný.

  Značky: základy
  piatok 02.jan.2009
 • 2. Prekladanie nie je v žiadnom prípade mechanická, ale veľmi vedomá a tvorivá činnosť.

  - ak by išlo o mechanický prenos z jedného jazyka do druhého, všetky preklady by dnes robili počítače. Ani človek prekladateľ nemôže postupovať mechanicky – musí si byť vedomý, prečo danú vetu alebo výraz prekladá tak, ako ju prekladá, musí s jazykom vedome pracovať. (Vysvetlíme neskôr na príkladoch)

  Značky: základy
 • 3. Prekladá sa ZMYSEL, a nie slová.

  - toto si veľmi veľa začínajúcich prekladateľov neuvedomuje, a pritom je to absolútna podstata prekladu. Z východiskového textu (teda v našom prípade anglického) je potrebné vyrozumieť zmysel - čo sa danými slovami chcelo povedať - a potom to preniesť do slovenčiny, ale nie s využitím tých istých ekvivalentov v slovenčine. Veľakrát je to síce možné, a v slovenčine znie dobre aj rovnaká kombinácia slov ako v anglickom texte, ale vo väčšine prípadov je nevyhnutné zmeniť samotné slová tak, aby to v slovenčine znelo dobre.

  - uveďme zopár príkladov zo skutočných prekladov, ktore považujeme za nevhodné: (Väčšina príkladov uvedené v tomto dokumente je z literárnych diel, ale rovnaké pravidlá platia aj pre odborné texty)

  • she held her hands at her mouth and shivered herself warm

  držala si ruky pred ústami, aby sa zahriala [dýchala si na ruky]

  • she wrapped her legs around my back

  ona ma obalila nohami [objala ma nohami]

  • financial barriers place enormous limitations on innovation

  finančné bariéry ukladajú obrovské obmedzenia na inováciu [nie ukladajú

  obmedzenia, ale jednoduchým slovesom: finančné bariéry výrazne obmedzujú

  inováciu] – pozri tiež slovesné vyjadrovanie v SJ verzus nominálne vyjadrovanie v AJ

  • well keep you safe

  udržíme ťa v bezpečí [postaráme sa, aby sa ti nič nestalo]

  • it makes the cake tasty

  robí koláč chutným [dodáva koláču výraznú chuť]

  • economy of his movements

  hospodárnosť jeho pohybov [úspornosť jeho pohybov]

  Značky: základy
  pondelok 26.nov.1973
 • 4. Slovosled v angličtine je úplne iný ako v slovenčine.

  Nevyhnutná je tu trocha teórie. Ak sa aj v štúdiu jazyka vyznáte, prebehnite si to prosím určite aspoň zbežne. Pre ostatných to môže byť veľmi užitočná informácia, ktorú budú pri prekladaní neustále využívať.

  AJ: slovosled je tu pevne daný:

  SVOMPT = Subject, Verb, Object, adverbial of Manner, adv. of Place, adv. of Time

       kto čo urobil komu/pre koho/s kým/... ako kde kedy

  Neznamená to, že sa nedá slovosled vôbec meniť, ale aj tu sú isté pravidlá – napr. príslovka času nemôže ísť kamkoľvek vo vete, má len isté možnosti pohybu:

  I have seen you at the market yesterday.

  Yesterday, I have seen you at the market. ALE NIE: I have yesterday seen you at the market.   

  SJ: slovosled je podstatne voľnejší. Taktiež platia isté pravidlá, ale jednotlivé slová sa môžu zoradiť mnohými spôsobmi.

  Marek včera priniesol svojmu kamarátovi najnovšiu knižku o lietadlách.

  Včera priniesol Marek svojmu kamarátovi najnovšiu knižku o lietadlách.

  Najnovšiu knižku o lietadlách priniesol včera Marek svojmu kamarátovi. (A nie

  bratovi, tak ako si si myslel ty. ...)

  Marek priniesol svojmu kamarátovi najnovšiu knižku o lietadlách včera. (A nie dnes, tak ako tvrdila pani učiteľka. ...)

  Včera priniesol knižku o lietadlách Miškovi Marek. (A nie Juraj.)

  Z týchto viet vidíme, že slovosled v slovenčine je dôležitý na rozlíšenie významu. Najlepšie sa to prejaví práve vo vetách, kde chceme niečo vyvrátiť – priniesol ju Marek, a nie Juraj, bolo to včera, a nie dnes a pod.).

  Pozrime sa aj na ďalší príklad – odpovede na otázky:

  A. Kde si bol včera okolo 16.00? „Včera okolo 16.00 som bol u babky.“

  B. Kedy si bol včera u babky? „U babky som bol okolo 16.00.“

  C. Kto bol včera u babky okolo 16.00? (Ty alebo tvoj brat?) „Včera okolo 16.00 som bol u babky ja.“

  Odpovede sú trochu pritiahnuté za vlasy, lebo by nikto zrejme neodpovedal celou vetou, ale pre naše potreby je to nápomocné. Všimnite si pozíciu tej informácie, ktorá bola pre

  pýtajúceho sa nová:

  A. u babky

  B. okolo 16.00

  C. ja

  Všetky tieto informácie sú úplne na konci výpovede, a toto je v slovenčine veľmi dôležité

  uvedomiť si: NOVÁ informácia (tzv. réma) býva na konci výpovede/vety, UŽ ZNÁMA

  informácia (tzv. téma) býva na začiatku.

  V našich príkladoch bolo už známou informáciou:

  A. Včera o 16.00

  B. U babky

  C. Včera o 16.00 (a sčasti aj) u babky

  Premiešajme teraz príkladné otázky a odpovede:

  Kde si bol včera okolo 16.00 ? „Včera okolo 16.00 som bol u babky ja.“

  Kde si bol včera okolo 16.00? „U babky som bol okolo 16.00.“

  Znie vám to prirodzene? Pri prvom prípade by sa asi pýtajúci pozrel na toho, čo odpovedá, ako na idiota. Je to preto, že posledné slovo, pretože je na konci, je podané ako nová informácia.

  A pýtajúci sa predsa nepýtal na to, KTO tam bol, ale KDE bol tento človek – 2.osoba

  jednotného čísla, teda „ty“, je preto z otázky jasná, a nemôže prísť na koniec vety ako niečo nové.

  V druhom prípade by hovoriaci musel „u babky“ veľmi silne zdôrazniť, aby jeho odpoveď

  dávala aký taký zmysel. Oveľa prirodzenejšie to ale znie, či už text čítame alebo hovoríme, ak odpovieme „Bol som u babky / Včera okolo 16.00 som bol u babky“.

  Celým týmto chceme len povedať, že slovosled v slovenčine sa musí meniť, a nemôže závisieť od anglickej vety, ktorú prekladáme. Prekladateľ musí so slovosledom vedome narábať. Iste, veľakrát zistíte, že to prišlo samé od seba, slovosled vám tam hneď pasoval tak, ako má byť v slovenčine, ale pokiaľ sa budete kŕčovito pridržať anglického textu, tak sa môže stať, že na svoj cit pre slovenčinu pozabudnete.

  Dajme si ešte jeden pekný príklad na ukázanie dôležitosti slovosledu v slovenčine, a toho, že angličtina má na tieto odtienky iné nástroje. Na tomto sa to dá asi najlepšie pochopiť:

  A bomb exploded.

  The bomb exploded.

  Malý test vašich prekladateľských schopností:

  Ktorú z týchto dvoch viet by ste preložili ako „Vybuchla bomba.“ ?

  A ktorú „Bomba vybuchla.“ ?

  Premyslite si to. Bez nejakého rozmýšľania o teórii slovenčiny, teda na základe citu pre jazyk, rozhodnite, v ktorej situácii by ste povedali: „Vybuchla bomba.“ a v ktorej „Bomba vybuchla.“

  Ideálne bude, keď si premyslíte jednoduchý kontext, v ktorom by sa obe výpovede mohli

  vyskytnúť, teda čo sa kde stalo, a kto danú vetu povedal, za akej situácie.

  Pozrime sa na riešenie:

  1. situácia (len príklad): Niekoľko ľudí je v jednej miestnosti, zrazu niečo silno buchne a všetci sa zľaknú. Padne otázka: Čo sa stalo? Nikto nemá ani tušenie, o čo ide. Niekto odpovie: Vybuchla bomba. A bomb exploded.

  2. situácia (opäť príklad): Niekto ohlásil, že v nákupnom centre sa nachádza bomba. Všetkých ľudí evakuujú a pošlú dnu odborníkov na zneškodnenie výbušnín. Z diaľky ich pozoruje policajt a zrazu bomba vybuchne. Jeho veliteľ sa ho spýta cez vysielačku, co sa stalo. Veliteľ je o situácii informovaný, čakal na výsledok akcie. Odpoveď policajta: Bomba vybuchla. The bomb exploded.

  Preložili ste to rovnako aj vy? V 1. situácii je „bomba“ novou informáciou. Všetci vedia, že niečo buchlo, veď to sami počuli, preto pôjde na začiatok vety téma – „Vybuchla“, a na koniec vety réma „bomba“. Angličtina má pevný slovosled, neexistuje dať podmet za sloveso (jedine v pasívnej konštrukcii ako It was done by him), a preto rozlíši novú informáciu prostredníctvom člena „a“.

  V 2. situácii vie celý policajný tím o tom, že v lietadle je/môže byť bomba. Slovo bomba padlo medzi nimi už veľakrát počas posledných pár minút. Je to teda stará informácia (téma) a pôjde na začiatok vety. Informácia, že vybuchla, je ale nová. Každý dúfal, že ju úspešne zneškodnia a nikto nezomrie. Veliteľ počul hluk a chcel vedieť, čo sa deje, výbuchom si nemohol byť istý. Policajt mu teda poskytol novú informáciu: áno, skutočne tá bomba vybuchla, a preto ide slovo „vybuchla“ ako réma na koniec vety. A opäť – angličtina nepozná rozlišovanie témy a rémy slovosledom, preto si musí vypomôcť určitým členom „the“.

  Pri prekladaní nie je samozrejme nutné analyzovať každú vetu a rozmýšľať, čo je nová informácia a čo nie. Ako sme už spomínali, je to súčasť prirodzeného citu pre rodný jazyk, ktorý máme všetci v sebe. Je však pre prekladateľa nevyhnutné byť si vedomý toho, že slovosled je v slovenčine pohyblivý v závislosti od významu vety, a že v angličtine je fixný, a preto sa prekladateľ nesmie báť absolútne pozmeniť poradie slov v preloženej vete – v porovnaní s originálnym textom. Tu sa vraciame k tomu, že preklad je tvorivá záležitosť, a nie mechanická. Žiadny počítač zatiaľ nie je schopný rozlišovať kontext tak ako človek.

  Nakoniec ešte ukážka zo skutočného prekladu (román Ragtime), kde sa prekladateľ kŕčovito pridŕžal slovosledu v anglickej vete:

  I was not unhappy this week.

  Nebol som nešťastný tento týždeň.

  SPRÁVNE: Tento týždeň som nebol nešťastný.

  Značky: základy
  streda 11.máj.2016
 • 5. Významy slov v slovníku

  Prekladateľ musí neustále narábať so slovníkom – nikto samozrejme neovláda všetky významy všetkých anglických slov. Je však dôležité uvedomiť si, že pokiaľ pracujete s prekladovým slovníkom, nie vždy sa bude zhodovať preklad v slovníku s tým, čo sa hodí do vášho textu.

  Preto platí zásada: nevyberajte do prekladu silou-mocou slová, ktoré ste objavili

  v prekladovom slovníku. Môžete sa ponúkanými prekladmi inšpirovať, ale nie je povinné

  vybrať si jeden z nich. Predovšetkým, a to je skutočne veľká chyba, sa nesmie vybrať hneď prvý význam, čo slovník ponúka, a hodiť ho do prekladu bez ohľadu na to, aký je kontext tohto slova.

  Pozrime sa, koľko významov dokážeme priradiť slovu „heavy“ v rôznych kolokáciách (záleží od kontextu). Nie sú ani zďaleka všetky pre toto všestranné slovo:

  • heavy pain / rain – silná bolesť, silný dážď
  • heavy bag – ťažká taška
  • heavy schedule – nabitý rozvrh
  • penalties are heavier – zvyšujú sa trestné sadzby
  • mark heavily – zaznačte výrazne
  • heavily pregnant – vo vysokom stupni tehotenstva
  • he is a heavy smoker – veľmi veľa fajčí
  • heavy casualties – početné obete
  • the film's heavy use of special effects – bohaté využitie špec. efektov
  • heavy eyes – unavené oči

  Ak ste nenašli vhodný preklad hľadaného slova a nič vás nenapadá, máte niekoľko možností

  a) využite Synonymický slovník slovenčiny. Nájdete ho tu: http://slovniky.juls.savba.sk/ Stačí zadať pár slov, ktoré sú významom podobné (napríklad tie, čo ste našli v prekladovom slovníku), a hneď uvidíte celý zoznam synoným, z ktorých vyberiete to najvhodnejšie. Synonymický slovník by sa mal pri prekladoch poriadne využívať, je to obrovská pomoc.

  b) veľmi užitočnou pomôckou je tiež Slovenský národný korpus. Prístup do neho sa dá získať jednoduchým poslaním jedného papiera klasickou poštou. Korpus ponúka pri každom slove množstvo viet, v ktorých bolo použité v rôznej literatúre, vidíme ho teda v kontexte a poskytne nám to veľa informácií o jeho význame a používaní. Informácie o korpuse nájdete na http://korpus.juls.savba.sk/

  c) ak si nie ste istý/á, či dobre chápete, v akom zmysle sa hľadané slovo v anglickom texte použilo, teda si nie ste istí jeho významom ani v angličtine, pohľadajte toto slovo vo výkladovom slovníku, najlepšie rovno na internete. Je ich množstvo, stačí ho v podstate zadať do googla. Častokrát, keď zistíte, čo dané slovo znamená, preklad vás hneď napadne, a keď nie, využijete synonymický slovník slovenčiny.

  d) ak viete nájsť iné texty, ktoré sa týkajú podobnej problematiky, je veľmi pravdepodobné, že narazíte aj na toto slovo preložené niekým iným. Znamená to trochu viac práce, ale čítaním podobných (tzv. paralelných) textov sa lepšie dostanete do kontextu a určite vám to pomôže aj pri ďalšom prekladaní daného textu alebo jemu podobných.

  Značky: základy
  streda 11.máj.2016
 • 6. Pozor na idiomatickosť angličtiny

  Angličtina je veľmi výnimočná minimálne v jednom smere – v obrovskej miere využíva prenesené významy slov, teda tzv. idiomy. Slovenčina má tiež svoje prirovnania a metafory, ale využíva ich v podstatne nižšej miere. Pre prekladateľa to znamená, že si musí dať obrovský pozor, či je anglický výraz myslený doslovne alebo prenesene. Príklad (z knihy Bitúnok č. 5 z edície SME): manželia ležia v posteli, rozprávajú sa o drobnostiach, keď sa na konci manželka spýta: „What's the time?“ Manžel odpovie: „Search me.“ Týmto sa končí odstavec a ďalší sa začína v úplne inom prostredí s inými postavami.

  Preklad prekladateľa: „Koľko je hodín?“ „Prehľadaj ma.“

  Ak sa pozriete do dobrého slovníka, nájdete výraz „Search me“ vo význame „Nemám tušenie“.

  Prekladateľ zjavne nerozumel, prečo je manželova odpoveď taká od veci, ale neskúmal ďalej, čo by to mohlo znamenať, a preložil to doslovne. Pritom to stačí hodiť do googla a hneď nájdete odpoveď (Idiom: search me Slang Used by a speaker to indicate that he or she does not have an answer to a question just asked.)

  Preto je nevyhnutné neustále, aj keď ste si takmer istí, že ten výraz znamená to, čo znamenajú jednotlivé slová v ňom, overovať v slovníkoch a na internete. Ak sa takáto chyba vyskytne, a čitateľ vie po anglicky, prekladateľ sa tým v jeho očiach veľmi zosmiešni.

  Značky: základy
  streda 11.máj.2016
 • 7. Berte do úvahy zámer autora

  - pri preklade je dôležité vedieť si prekladaný text zanalyzovať a takpovediac čítať medzi riadkami. Je možné pozmeniť niektoré vety, poradie viet a podobne, pokiaľ si to vyžaduje slovenčina, ale nikdy by sa tým nemal dotknúť autorov zámer – keď niečo napísal zámerne tak, ako to napísal.

  - pr. Dôvodom tejto potreby nie sú žiadne inovatívne záujmy ani intelektuálne ambície. Dôvodom je upadajúci monetárny systém, narastajúca chudoba a konflikty vo svete a neustála korupcia. Tu nie je zopakovanie „Dôvodom“ na začiatku dvoch viet štylistická chyba. Autor to takto napísal, pretože chcel, aby tieto dve vety mali svoju silu, ide o vedomý rečnícky prostriedok na zdôraznenie významu, a prekladateľ to musí vo svojom texte dodržať. V tejto otázke nie je možné jednoznačne spísať pravidlá, ako postupovať, ale je nevyhnutné takéto prostriedky v texte vyhľadávať a patrične ich preložiť. Každá teoretická znalosť o jazyku je tu veľkou pomocou, ale človek sa taktiež môže riadiť citom pre jazyk a všeobecným vzdelaním.

  Značky: základy
  streda 11.máj.2016
 • 8. Prekladáte pre Slovákov, nie Američanov

  - absolútnym zlatým pravidlom prekladateľov je: „Preklad nie je len prenosom z jedného jazyka do druhého, ale aj prenosom z jednej kultúry do druhej.“

  Znamená to, že prekladateľ nesmie zabúdať, že jeho text budú čítať Slováci, a nie Američania. Tým bol určený pôvodný text v angličtine, ale my musíme tento text preniesť do našej kultúry tak, aby mu vedel priemerný Slovák porozumieť.

  Čo to znamená v praxi?

  - všetky jednotky angloamerického systému je nutné prepočítať (feet na metre, pounds na kilogramy, Fahrenheit na  C atď.)

  - ak sa v texte vyskytnú reálie (názvy inštitúcií a ich skratky, známe budovy, mestá, organizácie, politici, speváci atď atď) a je pravdepodobné, že len Američania vedia, o čo presne ide, ale Slovákovi samotný názov skratky alebo meno osoby napríklad nič nepovie, tak je potrebné túto informáciu do textu pridať

  - napr. vtipné prirovnanie: about the size of Mickey Rooney – každý Američan tohto človeka pozná ako herca, ktorý bol veľmi nízkej postavy (1,57 m). Ak do slovenského textu napíšeme: „asi taký vysoký ako Mickey Rooney“, tak tým slovenskému čitateľovi pravdepodobne nepovieme absolútne nič. Preto je dôležité buď vybrať iný príklad, ktorý je Slovákom známy (Danny DeVito?) alebo vysvetliť, čo sa tým myslelo

  - iný príklad: John Doe /Jane Doe – v anglicky hovoriacich krajinách sa takto bežne označuje človek, ktorého meno nie je známe, hlavne polícia to používa, keď napr. nájde niekoho telo a pod. V preklade to v žiadnom prípade nemôže zostať v tejto podobe. Mohli by sme možno napísať „Ján Novák“ / „Jožko Mrkvička“, ale skôr by bolo lepšie preložiť to opisne – že ide o neznámu osobu.

  - obdobne: na Slovensku každý vie, čo sa myslí pojmom „Považie“, „kofola“, „oštiepok“ – ale všetko sú to slovenské reálie, ktoré by sa do angličtiny museli preložiť opisne, alebo s vysvetľujúcim dodatkom (povodie rieky Váh, nápoj kolovej chute Kofola, údený slovenský syr „oštiepok“ atď.)

  streda 11.máj.2016
 • 9. Zopár častých chýb v slovenčine v čiarkach, dĺžňoch a i/y

  Chceli by sme tu v krátkosti upozorniť na časté chyby, ktoré sa vyskytujú aj u dobrých prekladateľov. Ak sa im budete vedome vyhýbať, o to kvalitnejší bude váš preklad:

  ČIARKY – pravidlá v slovenčine sú zložité, vyberáme len to, kde sa najčastejšie robia chyby:

  • tzv. prístavok, teda rozvitie nejakého slova:

  o    Preto je potrebné, aby ľudia, ktorí toho v živote ešte veľa nedosiahli, nezostali...

  o     Ľudovít Štúr, významná osobnosť na slovenskej scéne, patril k ...

  - každý prístavok musí byť Z OBOCH STRÁN ohraničený čiarkou. Často sa zabúda na

  čiarku na jeho konci, ale musí tam byť.

  • súvetia – kedy s čiarkou a kedy nie

  1. priraďovacie súvetia, teda so spojkami a, alebo, aj, ani a pod. sa píšu bez čiarok, avšak keď sa spojky vyskytujú v pároch (ani-ani, buď-alebo, aj-aj), vtedy sa pred druhou píše čiarka

  2. pred a preto, a predsa, a tak, a to, a tým, a teda, atď sa vždy píše čiarka

  3. pred ako (pri porovnávaní) sa píše čiarka vtedy, ak druhá vety obsahuje sloveso:

  Predstavenie zvládol lepšie ako včera.

  Predstavenie zvládol lepšie, ako keď bol nachladnutý.

  4. podraďovacie súvetia spojené do priraďovacieho, napr. „Bol to človek, ktorého pomoc sme prijali, a ktorého kritiku sme si nevšímali.“ Často sa zabúda na druhú čiarku pred „a ktorý“ – tu však nerozhoduje spojka „a“, ale práve spojka „ktorý,“, ktorá ju nasleduje

  DĹŽEŇ – jedna špecifická vec v našej gramatike:

  prišiel so svojím bratom – brat je jednotné číslo, preto je v inštrumentáli dĺžeň

  prehovoril k svojim bratom – bratia je množné číslo, preto v datíve bez dĺžňa

  (Ideálne je vytvoriť si vždy nejakú pomôcku, ktorá vám pomôže zapamätať si správne použitie gramatiky v sporných prípadoch, ako je napríklad tento. Môže byť smiešna, hlúpa, absurdná, ale hlavne nech účinkuje. Napríklad: jednotné číslo sa oproti množnému cíti menejcenne, a tak mu pridáme dĺžeň, aby sa cítilo lepšie. Ak si zapamätáte túto jednoduchú myšlienku, budete vždy vedieť, aké i/í tu treba napísať smile )

  I/Y – veľmi častá chyba, na fórach a po internete ich nájdeme tisícky, ale v preklade nemá čo robiť. Preto zopakovanie základného pravidla:

  Y – nikdy nie pre množné číslo: dobrý človek, pekný muž, poslušný chlapec

  I – v množnom čísle, v nominatíve: dobrí ľudia, pekní muži, poslušní chlapci

  Značky: základy
  streda 11.máj.2016
 • 10. Niekoľko základných rozdielov medzi AJ a SJ

  a) zámeno „svoj“

  - angličtina nepozná zámeno svoj, ale v slovenčine existuje a je nevyhutné ho používať namiesto anglických my/your/his/her/our/their – keď treba (viď nižšie)

  - „svoj“ má rovnaký tvar pre všetky osoby (ja so svojím priateľom, oni so svojím psom)

  - používa sa vtedy, keď sa podmet vety zhoduje s osobou, ktorej danú vec privlastňujeme (teda Peter položil pero na svoju knihu = kniha patrí Petrovi , ale Položil pero na jeho knihu = patrí niekomu inému, napr. Petrovmu kamarátovi)

  - príklad nesprávneho prekladu v slovenčine:

  Dvadsaťjedenročný kráľovský syn však rozhodne urobil prvý krok k samostatnosti, keď si zbalil kufor a nasťahoval sa do štokholmského bytu jeho priateľky Emmy Pernaldovej. (Táto veta hovorí, že to nebola jeho priateľka, ale niekoho iného, preto to má byť SVOJEJ)

  b) preklad anglických privlastňovacích zámen – nie vždy privlastňovacím zámenom

  - v angličtine sa členy často nahrádzajú my/your/his a pod., ale v slovenčine nie sú až také časté

  - porovnajte:

  • I hurt my arm. Poranila som si ruku.
  • She called her daughter. Zavolal dcére.
  • He shook his head. Potriasol hlavou.
  • My legs hurt. Bolia ma nohy.
  • They removed its skin. Stiahli z neho kožu. (zajac)
  • Her dress was soaked. Šaty mala premočené.

  - v týchto príkladoch by bolo slovenské privlastňovacie zámeno silne rušivé (Potriasol

  svojou hlavou, Bolia ma moje nohy, a pod.)

   

  c) v SJ neexistuje súslednosť časov, ktorá je v AJ nevyhnutná

  - súslednosť časov v angličtine sa používa hlavne (avšak nielen) v nepriamej reči:

  - pr. I knew I could not tell him the truth.Vedel som, že mu nemôžem povedať pravdu. (nie „že som nemohol“); She said she was a little tired and wanted to lie down. Povedala, že je trochu unavená a chce si ľahnúť. (nie „že bola unavená, a že si chcela

  ľahnúť).

  - v slovenčine použijeme v týchto prípadoch prítomný čas, pretože to hovoríme v prítomnosti (v SJ rozhoduje v nepriamej reči čas, kedy sa niečo oznamuje, v AJ čas, kedy sa daná vec udiala)

  d) pasívum, teda trpný rod sa v AJ využíva omnoho viac ako v SJ

  - v AJ je častokrát jedno, či poviete My friend brought the book alebo The book was brought by my friend(samozrejme, aj tu platia isté pravidlá), ale v SJ by veta „Kniha bola prinesená mojím priateľom“ znela absolútne strašne.

  - v SJ existujú dve formy pasíva: dom sa stavia, a dom je stavaný . Druhý tvar sa používa skôr zriedkavo a predovšetkým v silne odborných textoch, ktoré tým znejú veľmi neosobne. Oveľa prirodzenejšie znie u nás zvratné „sa“.

  - iná možnosť prekladu anglického pasíva je 3. osoba mn.č., kde sa presne neurčuje, kto je tou osobou (He is considered clever. Považujú ho za múdreho.)

  - napokon sa dá pasívna konštrukcia častokrát previesť do aktívnej, teda činnej, v SJ (these promises were heard – tieto sľuby odzneli, it is held under his auspices – prevzal nad tým záštitu)

  - skúšajte sa pri prekladaní zamýšľať, či je použitie tvaru typu „je stavaný“ (je považovaný, sú nútení a pod.) v danej situácii vhodné, a či sa nedá daná veta preformulovať tak, aby znela možno trochu prirodzenejšie (napr. aj takýmto spôsobom: The speech was delivered in a joyful spirit. -> Prejav odznel v radostnej nálade.)

  e) slovenčina využíva často slovesá tam, kde AJ menné výrazy

  - príklad sme videli už vyššie: place limitations – obmedzovať

  - iné:

  • my understanding is- ja tomu rozumiem tak, že (moje pochopenie je)
  • he is a regular church-goer – pravidelne chodí do kostola (pravidelný

  návštevník kostola)

  • never-smokers – ľuďia, ktorí nikdy nefajčili
  • he was found in violation of... – zistilo sa, že porušil... (bol nájdený pri

  porušení)

  Understanding, church-goer, never-smokers a violation sú všetko podstatné mená, ktoré sa dajú do slovenčiny dobre preložiť len slovesami: rozumiem, chodiť do kostola, nefajčili, porušil.

  f) neosobné vyjadrovanie (pozor na „you“ v anglických textoch)

  - ak je v anglickej vete použitá druhá osoba, teda „you“, neznamená to automaticky

  druhú osobu aj v SJ. Ide o možnosti, akými sa v oboch jazykoch vyjadruje neosobným

  spôsobom, teda tak, že myslíme všeobecne človeka:

  AJ:

  • you (If you go to the cinema, you must have some money.)
  • we (If we need to have something repaired, we call a repairman.)
  • they (They don't sell books in a grocery store.)
  • one (One does not live by bread alone.)

  SJ:

  • jeden (Jeden by neveril, koľko je na svete chudobných.)
  • človek (Človek sa pomaly bojí vyjsť v noci na ulicu.)
  • my (Ak chceme niečo zmeniť, musíme začať od seba.)
  • je potrebné / je nevhodné / dá sa / ... – úplne neosobné výrazy (V potravinách sa nedajú kúpiť / sa nepredávajú knihy.)

  - dajú sa nájsť možno aj iné, opisné spôsoby vyjadrenia takýchto myšlienok, ale v AJ je druhá osoba jednoznačne najfrekventovanejšia, a jej preklad slovenskou druhou osobou je v mnohých prípadoch nevhodný.

  Príklad (Fresco):

  If you don't want war, if you don't want poverty, hunger, unemployment, territorial disputes and all the other problems that go with society, you have to declare the Earth as the common heritage of all the world's people.

  Ak to preložíme druhou osobou, teda „Ak nechcete vojnu, chudobu, hlad ..., musíte vyhlásiť Zem za spoločné dedičstvo všetkých ľudí,“ bude to znieť dosť priamo, ba možno až drzo, ako by nám Fresco prikazoval niečo urobiť a seba od celej veci dištancoval. V angličtine takýto významový odtienok nevzniká. Vhodné preklady by teda použili výrazy „Ak nechceme vojnu, ... musíme/mali by sme vyhlásiť...“, „Ak nechceme vojnu, ... je potrebné“, prípadne aj „Ak sa chce človek zbaviť vojny, ... musí“ (no v tomto kontexte to je menej vhodné).

  streda 11.máj.2016
 • 11. Neprekladajte to, čomu nerozumiete

  - prekladateľ by zo zásady nemal prijať preklad z oblasti, v ktorej sa absolútne nevyzná a nemá veľa prostriedkov, ako si ju doštudovať. Texty pre Zeitgeist nie sú extrémne odborné, ale hlavne Fresco má väčšinou ťažký spôsob vyjadrovania, a niektoré jeho vety sa chápu pomalšie a veľakrát až po niekoľkých prečítaniach.

  - pokiaľ narazíte na problém, s ktorým si neviete poradiť, najvhodnejšie bude, keď si ho vo svojom preklade označíte, a buď sa k nemu vrátite neskôr, alebo si s ním poradíme spoločne.

  Veľmi vhodné je pri práci vo Worde označenie pomocou komentáru (horná lišta – Vložiť – Komentár). Nenaruší samotný text a je dobre viditeľný. Do samotného komentára by sa zišlo prepísať ten výraz v angličtine, ktorý sa vám ťažko prekladal, potom sa preklad opravuje oveľa rýchlejšie.

  - nevyužívajte prosím, tzv. metódu „translation by omission“. Je možné, že isté vynechanie textu by nemuselo nič narušiť, ale taktiež sa môže stať, že vo vynechanej vete bude kľúč k pochopeniu textu alebo jeho časti, aj keď ste to pri prekladaní povedzme prehliadli. Ak si s tým aj neviete poradiť, určite sa medzi nami nájde niekto, kto problém vyrieši.

  streda 11.máj.2016

Ostatné

 • Základné termíny podľa Rapidez

  Podcast, podfic, audiofic

  – podcast je jakýkoliv audio či video záznam, mluvený záznam fanfikce se označuje jako podfic; termín podfic je (pokud vím) zaměnitelný s audiofic

  Jednorázovka:

  Drabble

  – kratičká jednorázovka, má přesně 100 slov

  Ficlet

  – krátká jednorázovka, obvykle do  2 000 slov

  Oneshot

  – delší jednorázovka, obvykle 2 000 - 9 000 slov

  Kapitolovka:

  Prequel

  – příběh, který předchází dané fanfikci (můžete si to představit jako prolog, ale je to celá povídka)

  Sequel

  – příběh navazující na dokončený příběh (trochu jako druhý díl knihy, jen s tím rozdílem, že první kniha samotná tvoří ucelený příběh)

  Futurefic

  – příběh, který nám odhaluje něco z budoucnosti „po příběhu“; takový náhled do života několik let (měsíců, týdnů, staletí…) poté, co původní příběh skončil; trochu připomíná epilog (dokonce na něj může navazovat)

  Extra

  – scéna z děje, která původně v příběhu nebyla a autorka ji dopsala později (na nátlak čtenářů)

  Chronologicky můžeme seřadit následovně:

  – prequel, prolog, kapitoly (+extra), epilog, futurefic, sequel

  – prequel a sequel jsou samostatná díla a mají vlastní názvy, futurefic a extra jsou (nepovinnou) součástí příběhu fanfikce, stejně jako prolog a epilog

  Fanfiction700
  štvrtok 14.júl.2016
 • Nemám prístup k niektorým poviedkam v Archíve

  4.6.2021

  Archív ako samostatná stránka bol zrušený, podarilo sa nám len archivovať komentáre a tým zmenšiť veľkosť dát, ktoré robili problém. Platia len a len prihlasovacie údaje z hlavnej stránky.

  Ak starý link nefunguje, skúste nájsť nový na hlavnej stránke. Žiadne poviedky vymazané neboli.

  02/2019

  Na prístup k niektorým poviedkam v Archíve je potrebná v prvom rade registrácia. Registrácia na hlavnej stránke nestačí. 

  Vždy si skontrolujte, či váš nick je v zozname prihlásených nickov alebo kliknite na svoj osobný účet. Ak vás ohlasuje. je problém v cookies. V panike s GDPR sa vám môže preniesť nastavenie z iných webov alebo ste si vypli cookies v prehliadači (mobile).  Stránka používa len technické cookies, takže žiadne obavy mať nemusíte. 

  Keď ste prihlásení a napriek tomu vás niečo zablokuje, tak je tam vždy nejaký oznam. Takže ak hlásite, že sa niekam nemôžete dostať, treba napísať aj prečo. 

  Napísať tu napriamo ako sa dostať do Restricted section?  Veď sme na stránkach s témou Harryho Pottera, aj Hermiona na to musela prísť sama. 

  Inak je všetko toto popísané na úvodnej strane Archívu. 

  nedeľa 10.feb.2019
 • Oddelenie s obmedzeným prístupom

  Keby som mala určiť najčastejšiu otázku, ktorá sa týkala tohto webu, bolo to: Ako sa dostanem do Restricted section?  Nejako sme predpokladali, že sa dovtípite, že riešenie nebude napísané priamo, keďže ide o pojem z Harryho Pottera a Hermiona na to tiež musela prísť sama.  Stačilo použiť vyhľadávanie alebo aspoň pozrieť najčastejšie otázky. 

  Prečo vznikla RS je popísané tu:   https://hpkizi.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1698  Ten článok je už naozaj archívny, ale je tam pár odkazov a hlavne vyvoláva spomienky.

  Medzitým Najčastejšie otázky zastarali, takže link na pôvodné znenie neuvádzam. Ale zobrazte si svoj profil, tie body za aktivitu asi majú nejaký zmysel. Takže premýšľajte smile

  Stručne a jasne, existujú preklady, ktoré autori originálu nepovolia. A nechceli sme v tom čase provokovať, keďže preklad nebol povolený. Pozor, nejde o žiadny nelegálny preklad, sú jasné pravidlá, kedy ide o plagiátorstvo a podmienky prekladu aj pri nesúhlase autora. Len zrovna pri Mayi sa do toho plietli právnici, skrátka vtedy sa to považovalo za dobrý nápad.  Ak sa pýtate, prečo nestačilo obmedzenie len pre registrovaných... pár autorov originálu sa tu registrovalo, takže preto. 

  Ako šiel čas, tak sme prišli na to, že ani RS nezamedzila, aby sa to, že sa niečo prekladá, nedalo správnym vyhľadávaním zistiť. Zablokovanie prístupu na prečítanie samotného článku nestačilo. Ale na druhej strane je rozdiel, či prekladáte autora, čo sa zo sveta FF už vyparil alebo je stále aktívny (a vy ste zo slušnosti požiadali o súhlas).

  Z tohto dôvodu došlo k úprave RS a v súčasnej dobe máme viac úrovní utajenia. Pokiaľ máte už teraz prístup, tak to ani nepostrehnete, ale naozaj by sme boli radi, kebyže nahlásite, ak bez prihlásenia vidíte to, čo nemáte. 

  Opakujem, netýka sa to článkov, ku ktorým sa už teraz dostanete. Obmedzuje to informácie pre neprihlásených a tým pádom pre samotný google.

  1. zmena - kategórie resp. autor originálu. Ak poviedka patrí do RS, miesto kategórie by mal byť text Restricted section

  2. zmena - banner - ak poviedka patrí do RS 2. a 3. úrovne, zobrazuje sa ten fialový banner o RS, nie skutočný banner, ktorý ku poviedke patrí (to umožní časom vrátiť späť pôvodné bannery)

  3. zmena - výpis kapitol - ak poviedka patrí do RS 1. 2. a 3. úrovne, zoznam kapitol sa neukazuje

  4. zmena - úvod a úvodky článkov -  ak poviedka patrí do RS 3. úrovne, úvodné info a úvodky k článkom sa nezobrazujú

  V tejto chvíli (9.4.2020) je v RS 3. úrovne len poviedka Dluh od Lupiny. Ale už viem o dvoch budúcoročných poviedkach, ktoré tam určite budú musieť ísť. Staré veci od Mayi prejdú do 2. úrovne, keď budem mať čas. 

  Taká drobnosť na záver: Keby ste náhodou frfľali, čo zase vymýšľam, tak pre tých, čo ešte nevedia, ako to tu chodí: vyšťavím sa na preklade z rýchlika, následne programujem, aby som... už po pár dňoch dostala chuť na ďalší preklad. Zoznam vecí, čo ešte treba spraviť, je ešte veľmi dlhý, preto to vyzerá ako stále nedokončené, ale... programujem len medzi prestávkami v prekladaní. 

  nedeľa 12.sep.2021
 • Ste tu prvý raz? Čo tu nájdete bez prihlásenia

  Nechávam ako pripomienku, ako to kedysi bolo smile

  streda 19.jan.2022