Učiteľ a žiak

Autor: Amazone of the West

Preklad: solace

Originál: Teacher and Student

Fľaky