Každý je víťaz

Autor: wonderfulwrites

Preklad: solace

Originál: Everyone is a Winner

Rodinná návšteva