Ako sa zdá

Autor: Shy Violet

Preklad: solace

Originál: http://ashwinder.sycophanthex.com/viewstory.php?sid=7883&i=1

Darček k Halloweenu.