archiv.hpkizi.sk
Kapitola 9. Na stadionu
Objevování
Vložené: denice - 20.05. 2021
Téma: Objevování

Text v tejto časti je generovaný, v prípade že zistíte nezrovnalosti, nahláste to prosím


Objevování

Prekladateľ : denice

Názov originálu: Discovery

Autor originálu : Hesaluti

Link na originál : Discovery

Počet slov originálu: : 45 946

Rating : T 13+ -

Éra / Obdobie: Po Bradavicích Žáner: Adventure, Romance Jazyk originálu: EN Varovanie: žiadne Počet slov originálu: _ 30K-50K Párovanie: Dramione
This story is based on characters and situations created and owned by JK Rowling, various publishers including but not limited to Bloomsbury Books, Scholastic Books and Raincoast Books, and Warner Bros., Inc. No money is being made and no copyright or trademark infringement is intended

Postavy v tomto príbehu sú majetkom JKR, autorky ságy Harryho Pottera. Duševné vlastníctvo prekladov rôznych mien, názvov a miest patrí pánom Medkom, ktorí túto ságu preložili do češtiny a p. Petrikovičovej a p. Kralovičovej, ktoré ju preložili do slovenčiny. Autorské práva k tejto poviedke vlastní Hesaluti, ktorá napísala túto fanfiction.

© Autorské práva k tomuto prekladu patria hpkizi.sk o.z. a šírenie prekladu mimo tieto stránky je bez výslovného súhlasu zakázané.


Autor: hesaluti       Překlad: denice        Beta: Sevik99        Banner: Jacomo

https://www.fanfiction.net/s/7957417/1/Discovery

Rating: 13+
 

 

Kapitola 9. Na stadionu

 

„Teď jsem určitě něco viděl,“ šeptl a Hermiona strnula. „Chvilku se mě drž a pak klidně zamíříme ke skladišti košťat.“

Nedokázala udělat nic jiného, než přikývnout, protože teď se opravdu bála. Kdyby je někdo sledoval, jejich hra by mohla být u konce, což znamenalo, že oba jsou ve vážném nebezpečí.

 

Hermiona udělala, co jí Draco přikázal. Chvíli ho objímala, než se rozdělili a ona ho následovala. Byla v pokušení se rozhlédnout, ale věděla, že nesmí. Draco se po ní několikrát ohlédl. Přistoupila těsně k němu a naléhavě promluvila.

„Draco, nemůžeme se prostě přemístit?“

„Na famfrpálovém stadionu se přemísťovat nemůžeš,“ vysvětlil jí. „Nebo jak si představuješ, že by se prodávaly lístky?“

„Nikoho nevidím – možná si jen něco představujeme.“

„Možná,“ odpověděl, ale ani na okamžik nezpomalil. Sotva to dořekl, něco zářivého prolétlo kolem Hermionina ucha a v záplavě jisker trefilo sedadlo. „Nebo taky ne!“ dopověděl spěšně.

Chytil ji za ruku a rozběhl se. Zdolávat patra bylo těžké – sedačky stály těsně u sebe a z každé úrovně vedly vratké schody. Kolem nich prolétlo další kouzlo a Hermiona vykřikla.

„Draco!“

„Prostě běž!“

Zoufale se ho držela a on ji téměř táhl, protože se dokázal pohybovat mnohem rychleji než ona. Ve snaze udržet s ním krok a také kvůli návalu adrenalinu se jí rychle krátil dech. Kouzlo zasáhlo stánek, kolem kterého běžela, a jiskry jí spálily paži. Než stačila tohle kouzlo zaznamenat, chytla se Draca za rameno a srazila ho tím k zemi. Vydrápal se na nohy, vytáhl hůlku a namířil ji přes rameno, zatímco pokračoval ve sprintu ze stadionu.

Doběhli k zábranám na nejnižší úrovni stadionu, Draco pustil Hermioninu ruku a vystřelil nad ně kletbu. Pak přeskočil hrazení a s lehkostí i grácií přistál na jeho druhé straně. Hermiona vykřikla, když hrazení zasáhlo kouzlo a zachrastilo na něm.

„Vylez na zábradlí a skoč ke mně!“ nařídil jí. Váhavě na něj pohlédla. „Pojď – neboj se, chytím tě.“

Zavrtěla hlavou. „Nebojím se!“ řekla. Vzhlédla a s jasným záměrem vytáhla hůlku, ale Draco se natáhl a zarazil ji.

„Nech toho,“ naléhal. „Nevíme, kolik jich tam je – prostě pojď za mnou!“

„Ne,“ vyhnula se kouzlu, které na ně letělo, těsně následované dalším. „Prostě jdi pro koště, abychom se odsud dostali.“

„Neopustím tě – přestaň ztrácet čas a pojď se mnou.“

Kletba jí prolétla kolem hlavy a zasáhla Draca do hrudi. Složil se na zem a zůstal nehybně ležet. Hermioně přešel mráz po zádech. Přeskočila zábradlí a těžce dopadla na zem. Připlazila se k Dracovi a byla neuvěřitelně šťastná, když zjistila, že dýchá. V koutku mysli se divila, proč útočníci nepoužívali smrtící kletbu, ale neměla čas o tom uvažovat, protože musela Draca probrat.

Ležel strnule, bez hnutí. Oči měl zavřené, takže ho nezasáhlo ‚Imobilus‘. To způsobilo, že jste na místě ztuhli v jakékoli poloze, v níž vás kouzlo trefilo. Hermionin vyděšený mozek se pokusil vymyslet, jaké kouzlo použili a jestli ho dokáže zvrátit.

Zkusila ‚Rennervate‘, ale nic se nestalo. Sprška jisker zasáhla hrazení a ona pochopila, že není čas zkoušet něco dalšího. Ještě jednou se na Draca podívala, než se rozběhla tam, kam si myslela, že mířili – ke skladu košťat. Běh k dřevěným dveřím se zdál být nekonečný, ale zvládla ho a odemkla si hůlkou.

V místnosti byla tma a neměla tušení, které koště by bylo nejlepší, tak popadla to nejbližší a vydala se na dlouhou cestu zpět k Dracovi. K její naprosté úlevě seděl a třel si hlavu. Hodila mu koště a on na ně užasle zíral.

„Ty už ho máš?“ ptal se zmateně.

Vzhlédla právě včas, aby spatřila, jak k ní míří další kouzlo. Uskočila z cesty, dopadla na záda a slyšela Draca, jak ji volá jménem.

„Jsem v pořádku,“ vstala. „Nasedni na koště!“

Zaslechla za sebou hluk, a když se otočila, viděla opodál tři temné stíny přeskakovat zábradlí. Draco už byl na koštěti a přitahoval ji k sobě, když si uvědomila, že postavy míří ke kůlně.

„Jdou si pro košťata!“ zaječela a než ji mohl zastavit, prudce vyrazila.

„Hermiono! Nech toho – pojďme!“

„Ne – jestli si vezmou košťata, můžou nás sledovat. Musím to zapečetit!“

Běžela tak rychle, že další Dracova slova neslyšela. Postavy byly zády k ní, a jestli nezasáhne, snadno se dostanou ke kůlně první. Zamířila na nejbližší, jenže nebylo snadné zasáhnout pohyblivý cíl, když sama tak rychle utíkala. Viděla další kletbu téměř zasáhnout jednu z nich, a když vzhlédla, spatřila nad sebou Draca na koštěti, jak metá kouzla.

Postavám stála v cestě rozměrná bedna, s vyobrazeními košťat a různých koulí na boku. Hermiona si uvědomila, že je dost velká na to, aby ji v běhu zasáhla. Vzhlédla k Dracovi a snažila se rozhodnout, jestli je dostatečně daleko, než zvedla hůlku a seslala kouzlo.

„Expulso!“

Mohutná exploze roztříštila bednu, srazila Hermionu k zemi a ozářila temný stadion zábleskem, který jí zanechal skvrny před očima. Vyskočila na nohy a snažila se zjistit, jestli tam útočníci pořád jsou. Nedokázala prohlédnout skrz kouř, takže se znovu zoufale rozběhla a doufala, že je výbuch omráčil, protože mu byli blíž. Když se pohnula vpřed, zahlédla na zemi tělo, které už se hýbalo a zvedalo hlavu. Přeskočila ho a doběhla ke skladišti. Zabouchla dveře, zatímco sledovala pomalu se zvedající figury za ní.

„Colloportus!“ zapečetila dveře a pak pro jistotu přidala odpuzovací kouzlo.

„Hermiono! Dělej!“ ozval se zezadu Dracův hlas. Otočila se a viděla, že se za ní vznáší s napřaženou rukou.

Přiskočila se k němu a nechala ho, aby ji vytáhl za sebe na koště, než vystřelil vysoko k nebi a pod sebou nechal tři temné zírající postavy.

 

xxx

 

Draco se vznesl skutečně vysoko a ujistil se, že rychle zmizí od stadionu. Hermiona se ho držela jako klíště, ještě nikdy nebyla na koštěti tak vysoko a děsilo ji to. Zdálo se jí, že letí celé věky, dokud nezačala být opravdu zmrzlá a ztuhlá. Pokusila se uvolnit sevření, ale ihned ji přepadla panika. Natáhla se dopředu, aby mohla mluvit Dracovi do ucha.

„Kam letíme?“

„Nemám ponětí!“ Draco musel zvednout hlas, aby ho slyšela, a ona na něj užasle zírala. Vycítil to a znovu promluvil. „Prostě utíkám tak daleko, jak můžu, a snažím se neletět přímo.“

„Vím o místě, kam bychom mohli jít,“ oznámila mu. „Ale nemám tušení, jak se tam dostat na koštěti – musíme přistát a přemístit se.“

Nehádal se, okamžitě sklonil předek koštěte dolů. Hermiona měla pocit, že klouže dopředu a znovu se jí obrátil žaludek. Zavřela oči, přitiskla se k Dracovi a důvěřovala mu, že dokáže bezpečně přistát.

Když otevřela oči, stáli u jezera, ale teď uprostřed noci nedokázala zahlédnout nic jiného.

„Tak kde je to místo, kam můžeme jít?“ naléhal.

„Harry pro tebe zařídil bezpečný úkryt, kdybys ho potřeboval. Umístění mi ze zjevných důvodů neprozradil…“

„Ale jak se tam dostaneme, když ti to neřekl?“

„Ukázal mi to a řekl, abych si to zapamatovala. Tak se tam můžu kdykoli přemístit, aniž bych musela vědět, kde to je.“

„Chytré,“ uznal. „Myslíš, že to zvládneš?“

Přikývla. „Chyť se mě.“

Vyvolala si v mysli obrázek – nevelká chalupa s doškovou střechou na venkovské cestě. Vzadu vykukovala špička kostelní věže. Rychle se začala přemísťovat a téměř okamžitě stáli přímo před chaloupkou, kterou si právě představila.

„Tohle je ono?“ zeptal se Draco, ale v jeho hlasu nezněla stížnost – prostě se jen zeptal.

„Ano – ale je to mudlovská vesnice, tak pojďme dovnitř.“ Otevřela branku a oba přešli po krátké pěšince ke vchodu. Hermiona mávla hůlkou a dveře se otevřely, takže mohli vstoupit – Draco musel kvůli nízké zárubni trochu sklonit hlavu.

Vnitřek byl přesně takový, jaký očekávala. Malý, půvabný a starobylý. Draco obešel pokoj, dotkl se pohovky s květinovým potahem a krbu s dřevěným obložením.

„Zajímavé,“ řekl a Hermiona si povzdechla.

„Jsme tu, abychom byli v bezpečí – ne proto, abys kritizoval styl zařízení,“ řekla bez obalu.

„Uklidni se! Vím, proč jsme tady!“ odsekl. „To ještě neznamená, že se ze mě stane největší obdivovatel krajkových záclon na světě!“

Hermiona ze sebe vydala nesouhlasné mlasknutí a těžce dopadla na mohutné, jasně žluté křeslo. „Nemůžu uvěřit tomu, co se právě stalo! Oni to myslí vážně, že jo?“

„Netušil jsem, že po mně jdou,“ v Dracově hlasu bylo znát rozrušení a Hermiona k němu vzhlédla.

„Jsi v pořádku?“ zeptala se jemně. Měli za sebou dlouhou noc a poslední věc, kterou potřebovali, bylo rozhádat se. „Neměli bychom se přít.“

„Proč ne? To nám jde!“ rozmrzele se posadil na pohovku. „Neměla ses pokoušet s nimi bojovat.“

Jeho kritika ji naštvala, protože měla pocit, že to zvládla docela dobře. „Ale ano, měla jsem! Kdyby tě nezasáhlo to kouzlo, fungovalo by to perfektně. Mohl jsi skočit pro to koště a vrátit se pro mě.“

„Kouzlo mě zasáhlo proto, že jsi musela bojovat, místo abys mě poslechla,“ řekl unaveně.

„Neměl jsi velení! Já jsem ta, kdo pracuje pro ministerstvo!“ Věděla, že by se měla přestat hádat, ale nemohla si pomoct, byla na sebe hrdá.

„Ano – za stolem!“ odsekl jedovatě a ona ho probodla pohledem.

„Myslím, že na mě s hůlkou byla mnohem lepší podívaná než na tebe! Polovinu času jsi proležel v bezvědomí na zemi!“

„Už jsem ti řekl, kdo za to mohl!“

„Proč řešíš, kdo za co mohl?“ Věděla, že zvyšuje hlas, ale byla naštvaná a rozrušená. Dracův přístup ji znervózňoval, protože teď tu byla v úkrytu a uvízla s ním, dokud Harry nezajistí, aby byli zase v bezpečí. Byli izolovaní. Chtělo se jí plakat, ale místo toho se rozčílila. Vstala, došla k němu, mírně se sklonila a bouchla ho do hrudi. „Měli bychom být rádi, že jsme utekli, ale místo toho sedíš na zadku a kritizuješ své okolí i člověka, který riskoval život, aby ti pomohl,“ ukázala na sebe, „a abych byla upřímná, právě teď bych tě s potěšením viděla na svém místě!“ Draco nad tímto komentářem zvedl obočí, ale nic neřekl. Hermiona popotáhla, její stěží ovládané emoce hrozily, že každou chvíli prolomí kontrolu. „Mohli bychom tu hodně dlouho zůstat zaseknutí jen sami dva, a ty bys měl být šťastný, protože jsi z toho vyšel rozhodně mnohem líp než já!“ A udělala něco, k čemu nechala dojít jen vzácně; propukla v pláč. Potřebovala, aby byl tím novým Dracem, kterého si oblíbila. Opravdu nemohla vyjít s tím starým spratkem, když se její svět obrátil vzhůru nohama – potřebovala jeho podporu. Rozzlobená sama na sebe za to, že se před ním zlomila, se otočila, rozběhla se do druhého pokoje a bouchla za sebou dveřmi.


Užívateľské meno:
Heslo:
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Ďakujem
Pre automatický komentár sa musíte prihlásiť.

Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: margareta - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Zatracení zákeřníci záludní!! Ale Hermiona reagovala skvěle!! Draco by měl být rád, že je tak pohotová, že nezpanikařila a v momentě věděla, co je třeba udělat. To se za stolem v kanceláři určitě nenaučila.
Že se potom rozbrečela, to je normální reakce na prožité nebezpečí. Někteří lidé potom dostanou třeba záchvat hysterického smíchu nebo upadnou do šoku a tak.
Ale co bude teď? Vrátí se na Manor? Nebo budou bivakovat v té chaloupce? V tom případě - můžou zavolat Eliáše? A vůbec, jak to, že o nich Zákeřníci věděli? Nějak mi to smrdí zradou! Možná by se měl Harry poohlédnout po Jidáši ve vlastních řadách!?

Denice, Seviku, děkuji! Nebylo mi nejlíp, ale teď, po zhltnutí vaší léčivé dávky ( čti kapitoly), už to není tak tristní. Takže díky moc za pomoc.
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: Claire - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Jaj,nechci extra rýpat, takhle hned po ránu... ale nespojila tentokrát tvá brilantní umělecká invence dvě povídky? Eliáš? Ten je přece v Lady Malfoy nebo ne? Jsem zmatena, fňuk
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: margareta - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Jejda, samozřejmě! Jó jó, z toho jde jasně vidět, že v praxi není taková brilantní umělecká invence žádná sranda. Ale děti mi říkají ,usmívej se, bude hůř'. :)))
(Nejspíš mi jich zabylo líto, tak jsem jim asi toužila podvědomě helfnout.Nevím.)
Dík za upozornění, Claire.
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Margareto, taky mívám pocit, že hůř asi bude :-) Nějaký takový Eliáš by se Dracovi a Hermioně jistě šikl - třeba by to mohl být jeden z Dracových domácích skřítků. Eliáš mi mimochodem připomíná jednoho ze služebníků v kouzelné knížce paní Goudgeové Malý bílý koníček, která stojí za přečtení - ovšem film, který podle ní spáchali, je bohužel už horší. Jejda, zase jsem se zapovídala :-)
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: margareta - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Claire, moc ráda bych měla nějakého Eliáše i v tomto příběhu...
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: Claire - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Margareto, zatracení zákeřníci záludní mě dostali :-) Taky myslím, že Draco se měl poklonit po pas, ne pyskovat. On tam na tom stadiónu vlastně jen ležel, zasažený kletbou, že. A taky mohl ocenit, že Hermiona se složila až poté, co se ocitli v bezpečí, kdyby byla ztuhla na místě, je docela pravděpodobné, že už by neměl příležitost takhle vyrývat...
Mohla to být zrada, ale taky mohli Draca nějakým způsobem sledovat - prověřovali si ho přece, a šlo jim o dost...
Moc děkujeme - a rádo se překládalo.

Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: zuzule - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Huh, no to bylo drama! Za me byla skvela, ze nezpanikarila, kdyz ho to kouzlo zasahlo a poradila si.
To sem zvedava, co se bude dit dal...
Dekuju!
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Taky si myslím, že její reakce byla skvělá - kdyby byla taková kancelářská myš, jak se Draco snaží naznačovat, nemyslelo a nekonalo by jí to takhle rychle :-)
Děkuji.

Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: Claire - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Takže ve finále žádná finta za účelem oklamání a miliskování - naopak pěkně drsná akcička.
Těla si tudíž protáhli jinak, během a letem světem... horší je, že v tom pidiprostoru, kde nedobrovolně uvízli, se nejspíš pozabíjejí během pár hodin/minut - záleží zda a kdy se rozejde milostivé hysterický posttraumatický šok...
Draco bude mít možná jinou formu traumatu, a případně i trochu později - místo, kde se ocitl, rozhodně nebude odpovídající jeho vysokým nárokům, záclonky budou tím nejmenším z jeho problémů, obávám se.
Děkuji za kapitolu, rozhodně mne účinně nastartovala do náročného dne - a vyhlížím nedočkavě další. :-D
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Jo jo, nic takového, všechno bylo jinak. Co bude dál, uvidíme ve čtvrtek - my nesmíme ani naznačovat :-)
Děkuji.

Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

No páni! Musím říct, že na akci došlo dřív, než jsem čekala. Až jsem měla problém sledovat, co všechno se tam děje, jak to bylo rychlé. Zatím to sice nevypadá, ale ocitli se sami dva uvěznění v nějaké venkovské chalupě, takže se nabízí otázka - budou se jenom hádat? Nebo se to výbušné ovzduší mezi nimi přemění do něčeho jiného? Dojde na tu pověstnou tenkou hranici mezi láskou a nenávistí? ;-))
Děkuju moc za překlad akční kapitoly, Denice a Seviku.
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Dění na stadiónu bylo opravdu rychlé, a hlavně překvapivé - podle mě to Hermiona zvládla na jedničku, a teď uvidíme, jestli Draco bude nafrněný a mrzutý, nebo jestli mu dojde, že je dospělý a začne se tak chovat :-)
Děkujeme!

Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

Páni, tak tady šlo o krk.
Vážně, Draco si mohl ta svoje rýpnutí ušetřit; zachránila mu krk, nezpanikařila a bránila se! Tohle si vážně nezasloužila.
Však on přijde s omluvou. Aspoň doufám. A vůbec, můžou nějak kontaktovat Harryho? A jak vůbec věděli, kde je najdou? Koho z nich sledovali? Nebo mají svého špeha na Ministerstvu a čte poštu? To by Hermiona poznala, ne?
Heh... moc otázek, co? Třeba na pár z nich dostaneme odpovědi příště :)
Moc díky za dnešní kapitolu.
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ano, šlo tady o krk a o magii. Taky si myslím, že Draco si ty komentáře mohl odpustit, nevím, jestli ho omlouvá, že musel být tak trochu v šoku a třeba ještě omámený v důsledku toho kouzla, co ho trefilo. Snad si uvědomí, že to bylo hodně nefér, a začne se chovat jako dospělý - ačkoli je to Draco, že ;-)
Skoro si myslím, že Draca nějak sledovali v rámci prověřování - o Hermioně asi nevěděli, nebo že by ano...?
Děkuji.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: luisakralickova - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

Omlouvám se, že nemám víc času, o to víc si vážím vašeho, který jste tomu věnovali.

Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: Lupina - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
No, mezi náma, pobyt v romantické chaloupce s charismatickým mladým mužem... To je sen, ne? :-)
Nevěřím, že by si šli po krku dlouho. Tihle dva jsou rozumní. Takže to dohadování přičítám adrenalinu.
Nicméně teď vyvstává otázka, kdo na ně zaútočil a proč? Byli to ti zlouni povídky, nebo je to jiná strana?
Moc jsem si kapitolu užila, denice. Bylo to napínavé. Těším se na pokračování.
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Takovou idylu bych si taky dala líbit, ovšem je možné, že momentálně to ti dva považují spíš za noční můru :-)
Ano, adrenalin, únava, nevyspání - to by vysvětlovalo Dracovo poštěkávání i Hermionin záchvat pláče.
To je zajímavá myšlenka - že by po tajemství kouzla šla nějaká třetí skupina?
Děkuji!

Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Mezi námi starousedlíky, je moc hezké, že Harry zařídil záchrannou chaloupku ve stylu staré dobré Anglie, takovou malou dobrou Anglii. Tam by se měli azylanti cítit dost v pohodě a určitě za chvilku budou, Jen Hermiona musí přijít na to, jaké kouzlo to na stadionu zasáhlo agenta v terénu a čím ho neutralizovat. Pak budou šťastní a spokojení. Určitě to není palác, jen útulný domeček a má také velké kouzlo. Jen doufám, že Hermiona v této povídce umí vařit, získávat suroviny tradičním způsobem, umí i vyprat a uklidit, protože Draco se k tomu jistě nepropůjčí, a že nebudou vyžadovat služby domácího skřítka. V lesíku za humny bude hodně lesních skřítků a v lesním rybníčku pár rusalek pro osvěžení mysli za měsíční noci.
Tak ráda bych četla o Malfoyovi, který útrpně sbírá houby do polévky, hrbí se při sbírání jahod, nebo borůvek, nosí šišky do kamen, čistý chlívek pro kozu, vyvádí ovce na pastvu, suší seno pro králíky, vylízá z kurníku s košíkem vajec, leze po stromě a sbírá švetsky, třešně, hrušky, Hermiona vaří na klasických kamnech v tom ohromném hrnci, kotlík je v ohni krbu neustále připravený poskytnout horkou vodu. Óooo, Malfoy by měl sekat dřevo na dvorku a nosit je do kůlny! :-) Jsem jedovatá, ale třeba by ho to i začalo bavit ví, než nějaké pokoutní kšefty. Možná by se v takové práci, domkářství se to u nás nazývá, našel. Možná ne.
Děkuji moc a moc za překlad. Těším se na pokračování, jestli to v tom domečku zvládnou.
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Harry se zřejmě snažil vybrat nenápadné útočiště daleko od kouzelnického osídlení, zřejmě jeden z mnoha podobných bezpečných domů ministerstva.
Řekla bych, že Hermiona teď zrovna netouží neutralizovat důsledky jakéhokoli kouzla, které Draca zasáhlo, spíš by s chutí pár povedených kletbiček přidala.
Ta idyla, kterou líčíš, by Dracovi jistě připadala jako sezóna v pekle - možná proto by něco takového Harry zařídil? Ale ne, nebyl tak krutý - zahnojený chlívek s kozou, ovce, králíci ani slepice se nekonají :-)
Děkuji!

Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: misule - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Páni, tak to nabralo rychlý spád :D V jednu chvíli jsem se bála, že Draca zasáhlo to nové kouzlo. Myslím si, že ten by se s tím jen horko těžko smiřoval, jestli by to vůbec zvládl. Každopádně je zajímavé, že jej chtěli živého. Potřebují jej k něčemu?

Být Hermionou tak se prvně přemístím, alespoň dvakrát na různá místa, abych ještě víc zametla stopu. Nejlépe na těch místech přidat nějaké matoucí kouzla. Takhle kdyby jim byl pořád někdo v patách, by je mohl vysledovat i do bezpečného úkrytu.

Nečekala jsem, že se Hermiona sesype, ale na druhou stranu válka už dávno skočila určitě si zvykla na poklidný a bezpečný život. Každopádně to uvědomění, že ji šlo opět o život a všechna ta Dracova opatrnost byla na místě, musela protrhnout stavidla. Snad si tím i Draco uvědomí, že i Hermiona je jen člověk plný emocí a zachová se správně (stejně tak i Mia) a konečně budou schopni spolu normálně komunikovat. :D

Moc děkuji za překlad. :)
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Spád to tedy opravdu nabralo, to máš pravdu - Draco zřejmě nevěděl, co ho zasáhlo, ale asi se mu ulevilo, když dokázal ovládat koště, nejsem si jistá, jestli by to zvládl moták nebo mudla.
Představuji si, že jestli zaútočili ti padoušští spiklenci, zajímalo by je, co a komu Draco stačil vyslepičit, aby se mohli o únik informací patřičně postarat, ale mohli mít spoustu jiných pohnutek.
Asi bylo logické, že se Hermiona složila, jak píšeš, válka už dávno skončila, a přece jenom jí o život nešlo každý den. Skvělé bylo, že ji to dostihlo, až když se ocitli v bezpečí. snad to Dracovi dojde.
Děkuji!

Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: lenus - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
A je to, je jasne že o nich vedia a idu po nich... chvíľu som sa bála, že z draca už je mudla... a hermione odtali skúsenosti z vojny, slo jej to :)
Ale najviac sa teším, že teraz budú spolu a sami... uvidíme čo tato situácia medzi nimi zmení. Diky! :)
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ano, Hermiona prokázala, že je pořád jednička :-)
Teď budou sami a Draco bude mít čas se zamyslet nad svým chováním, třeba mu pár věcí dojde.
Děkuji.

Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Omlouvám se, že nemám víc času, o to víc si vážím vašeho, který jste tomu věnovali.

Omlouvám se, že nemám víc času, o to víc si vážím vašeho, který jste tomu věnovali.

Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: kakostka - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Mno, řekla bych, že kdyby Hermiona poslechla, mohli být podle Dracova plánu pryč dřív... ale ona se musí hádat a být v opozici, takže jsou v ilegalitě a ještě hysterčí.

Bože můj, začínám být na Hermiony typu hysterická kráva alergická. Na přes tlamu byla v povídce o kletbě, teď v Lady Malfoy a dneska tady.
Ach jo.

No, na druhou stranu ví, že to myslí vážně a jdou po nich, takže žádné ňuňuňu.

Harry to asi zjistí rychle, že tam jsou, Mione se mu neozve a bude to jasné.
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Těžko říct, jak by to dopadlo, koneckonců na útěku pro koště - podle Dracova plánu - je útočníci mohli trefit oba, takže možná bylo dobře, že mu chtěla krýt záda. Ale samozřejmě mohlo být všechno jinak.
Pak Hermioně došlo, že na košťatech by mohli být dostiženi a celkem snadno zlikvidováni - Draco by jistě nemohl manévrovat tak dobře, jako kdyby letěl sám - takže se postarala, aby k tomu nedošlo.
Ano, neměla nejlepší den, ale zvládli to a Draco na ni neměl co štěkat a vybíjet svoje nenálady, on se zrovna nevytáhl, že?
Děkuji.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: seviesnape321 - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: Fluoris - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Takže chalupa ( ͡° ͜ʖ ͡°) ...okej...
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ano, chalupa ;-)
Děkuji.

Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: MichelleF - 20.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Další akční kapitola, nestíhám ani dýchat.
Jak na ně mohli přijít?? Že by sledovali Draca na každém kroku? A proč útočili, mělo to být rande?
Jsem zvědavá, kde že to vlastně jsou a jak spolu budou vycházet.
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Myslím, že se Draco zmínil, že padouši si ho chtějí prověřit, tak ho možná sledovali, třeba na něm měli nějaké kouzlo - nebyli to žádní neschopní hlupáčci. Řekla bych, nečekali rande na takovém místě - pro ně to klidně mohla být schůzka spiklenců, nebo že by někdo z nich měl kouzelnický ekvivalent brýlí s nočním viděním a poznal zaměstnankyni ministerstva?
Děkuji.
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: MichelleF - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Že by nějaké sledovací kouzlo na něm? Ale to by pak mohlo fungovat i na tajném místě? Budu vyhlížet další kapitolu..
Re: Kapitola 9. Na stadionu (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 22.05. 2021
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
To máš pravdu, to by mohlo... nebo měli ještě nějaký jiný způsob, byli to docela kreativní padouši...

Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

Omlouvám se, že nemám víc času, o to víc si vážím vašeho, který jste tomu věnovali.

Omlouvám se, že nemám víc času, o to víc si vážím vašeho, který jste tomu věnovali.

Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Omlouvám se, že nemám víc času, o to víc si vážím vašeho, který jste tomu věnovali.

Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

Omlouvám se, že nemám víc času, o to víc si vážím vašeho, který jste tomu věnovali.

Prehľad článkov k tejto téme:

Hesaluti: ( denice )22.07. 2021Kapitola 18. Mravenčení
Hesaluti: ( denice )15.07. 2021Kapitola 17. Špagety, víno a povídání si
Hesaluti: ( denice )08.07. 2021Kapitola 16. Dokud to neskončí
Hesaluti: ( denice )30.06. 2021Kapitola 15. Limetkový dům
Hesaluti: ( denice )24.06. 2021Kapitola 14. Slavnost
Hesaluti: ( denice )17.06. 2021Kapitola 13. Jiskření
Hesaluti: ( denice )10.06. 2021Kapitola 12. V okamžiku
Hesaluti: ( denice )03.06. 2021Kapitola 11. Ani tady, ani tam
Hesaluti: ( denice )27.05. 2021Kapitola 10. Sami
Hesaluti: ( denice )20.05. 2021Kapitola 9. Na stadionu
Hesaluti: ( denice )13.05. 2021Kapitola 8. Zmatená
Hesaluti: ( denice )06.05. 2021Kapitola 7. Neodpustitelná?
Hesaluti: ( denice )29.04. 2021Kapitola 6. Činy mluví hlasitěji než slova
Hesaluti: ( denice )22.04. 2021Kapitola 5. Rezervace
Hesaluti: ( denice )15.04. 2021Kapitola 4. Uvnitř a venku
Hesaluti: ( denice )08.04. 2021Kapitola 3. Obtížný rozhovor
Hesaluti: ( denice )01.04. 2021Kapitola 2. Malfoyovo sídlo
Hesaluti: ( denice )25.03. 2021Kapitola 1. Harryho žádost
Hesaluti: ( denice )18.03. 2021Úvod