archiv.hpkizi.sk
Archív prekladov z hpkizi.sk: Trojjazyčná HP7

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Trojjazyčná HP7

CELÁ TÉMA
Pomocou tohto tlačítka zobrazíte celú tému na jednej strane v samostatnom okne. Odtiaľ je ľahko skopírovať ju trebárs do Wordu.
Image

Všetky materiály použité v článkoch tejto témy slúžia len pre študijné účely a sú vytvárané bez akéhokoľvek prospechu a za plného rešpektovania autorských a iných práv popísaných nižšie. Ich cieľom je umožnenie porovnania oficiálnych prekladov Harryho Pottera a diskusie s tým súvisiacej.

Prístup k materiálom je obmedzený a je výslovne zakázané akékoľvek ich šírenie, ktoré by mohlo byť akokoľvek spájané s týmito stránkami.

Autorka materiálov prehlasuje, že má legálne zakúpenú jednak slovenskú a jednak anglickú verziu siedmej knihy Harryho Pottera a nemá nič spoločné s pôvodnou elektronickou verziou ani jednej z kníh.

 


J. K. Rowling

Harry Potter and the Deathly Hallows

 

All rights reserved; no parts of this publication may be reproduced or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior permission of the publisher

First published in Great Britain in 2007 by Bloomsbury Publishing Plc 36 Soho Square, London, WID 3QY

Copyright © 2007 by J. K. Rowling

Cover illustrations by Jason Cockroft copyright  © Bloomsbury Publishing Plc 2007

Harry Potter, names, characters and related indicia are copyright and trademark Warner Bros, Warner Bros.2000TM

J.K.Rowling has asserted her moral rights.

ISBN: 978 0 7475 9105 4


J. K. Rowling

Harry Potter a Relikvie smrti

 

Text copyright © 2007 by J. K. Rowling

Cover illustration © by Mary GrandPré

Cover artwork © Warner Bros.

A Division of Time Warner Entertainment Company L. P.

HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

Translation © Pavel Medek, 2008

Chcete vědět víc?

www.albatros.cz/harry

ISBN: 978-80-00-02122-5


J. K. Rowling

Harry Potter a Dary smrti

 

Copyright © 2007 by J. K. Rowling

Cover Artwork © Warner Bros.

A division of Time Warner Entertainment Company L. P.

Translation © 2008 by Oľga Kralovičová

Slovak edition © 2008 by Ikar

Harry Potter, characters, names and related indicia are trademarks of and ©

Warner Bros. Entertainment Inc. (s08)

FSC

Mixed Sources

Protfuct group from well-managed forests and other controlled sources

Cert no, SGS-COC-1940

www.fsc.org

© 1996 Forest Stewardship Councií

Z anglického originálu Harry Potter and the Deathly Hallows

(Bloomsbury Publishing, Plc 36, Soho Square,

London 2007) preložila Oľga Kralovičová.

Citát z Aischylovej hry Choéforoi

preložili Wojciech Sowa a Jana Grusková.

Redigovala Elena Slobodová.

Korigovala Viera Hegerová ml.

Technická redaktorka Helena Oleňová.

Vydalo vydavateľstvo Ikar, a. s., Bratislava v roku 2008

ako svoju 2517. publikáciu.

 

ISBN 978-8O-55I-1640-2Restricted Section: ( Jimmi )12.08. 2012 19. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )12.08. 2012 18. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )12.08. 2012 17. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )19.06. 2012 16. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )28.04. 2012 15. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )28.04. 2012 14. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )28.04. 2012 13. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )11.04. 2012 12. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )11.04. 2012 11. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )09.02. 2012 10. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )08.02. 2012 9. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )08.02. 2012 8.kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )19.01. 2012 7. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )14.01. 2012 6. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )14.01. 2012 5. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )14.01. 2012 4. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )14.01. 2012 3. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )14.01. 2012 2. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )13.01. 2012 1. kapitola
Restricted Section: ( Jimmi )13.01. 2012 Úvod

Naše ďalšie weby

Nájdete nás