X X

Fanfiction poviedky o Harrym Potterovi
Kapitola 3/1Nejhorší Halloween Lily Potterové

anglický originál „Lily Potter and the Worst Holiday“ najdete ZDE

 autor: bobsaqqara
překlad: Jacomo
banner: Jimmi
(bez betareadu) 

Poznámka překladatelky: Připravte se na dost drsný děj - Cruciatus, kam se podíváš :-(

* * *

Vysoký bledý muž, kterého by bylo lepší nazvat monstrem, vyšel před učitelský stůl a proplouval mezi dětmi, které byly nuceny sedět na podlaze. Když míjel Nevilla, nedbale na něj seslal Cruciatus.

Ron se pokusil vyskočit a bránit kamaráda, který křičel a svíjel se na podlaze, ale nohy mu podrazila kletba jakéhosi Smrtijeda, stojícího u učitelského stolu, jehož totožnost kryla bílá maska. Další neznámý Smrtijed, který měl na pravé ruce nasazenou stříbrnou rukavici, se nad Ronovými problémy uchechtl.

Voldemort ukončil kletbu a pokračoval v procházení sem a tam před učitelským stolem. S potěšením pohladil svou hůlku a obrátil se k Lily, kterou drželi dva Smrtijedi.

„Dvě jednoduchá slova mi způsobila tolik bolesti," řekl. „Každý jednotlivý okamžik každého jednotlivého dne během uplynulých třinácti let byl čirým utrpením."

Smrtijed, který si vzal hůlky Jamesovi a Lily, přistoupil k Voldemortovi a podal mu je. Pán zla si je vzal, vložil je do hábitu a pokračoval v přecházení.

Když míjel Alici a Remmyho, Lily zatajila dech. Vypadalo to, že jim nevěnuje žádnou pozornost, protože pokračoval v cestě k dětem z druhé časové linie. Zastavil se před Nevillem a sklonil se k jeho uchu.

„Budu tě muset znovu zabít, chlapče," pronesl nonšalantně. Neville zbledl a Voldemort obrátil svou pozornost zpět k Lily.

„Po vší té bolesti, kterou jsem byl nucen snášet, se domnívám, že nastal nejvyšší čas na trochu... odplaty," prohlásil a pozvedl hůlku k Lilyinu srdci. James se marně snažil vytrhnout třem Smrtijedům, kteří ho zadržovali. Bylo jasné, že chce Lily chránit před jakoukoliv kletbou, kterou na ni chce to monstrum seslat.

Voldemort v mžiku máchl hůlkou a ta náhle mířila na Lilyina třináctiletého syna Remmyho.

„CRUCIO!" zvolal.

Remmy vydal děsivý výkřik a okamžitě se sesunul na zem.

„NE!" zaječeli Lily a James jednohlasně a snažili se vytrhnout svým věznitelům. Ti se sadisticky smáli tomu, jak se James a Lily v jejich držení bezmocně zmítají. Remmy se nadále svíjel v bolestech, zdálo se, že to trvá věčnost. Konečně Voldemort kletbu ukončil a chlapcův křik ustal, nicméně sebou i nadále na zemi škubal.

„Zdá se, že jeden či dva návštěvníci chybí," řekl Voldemort, když přepočítat děti z druhé časové linie. „Draco, hlásil jsi, že jich tam bylo šest, že ano?"

„A-a-ano, mistře," zakňoural Draco, zatímco se se klaněl. „Domnívám se, že další dva jsou na ošetřovně."

„Pojďme je pozvat na tuhle skvělou oslavu," navrhl Voldemort s neveselým uchechtnutím. Obrátil se k jednomu z maskovaných Smrtijedů u stolu a nařídil: „Bellatrix, vezmi Rodolfuse, Rabastana a své lidi a přiveďte ty dvě zbloudilé ovečky ke mně."

Lestrangeovi vypochodovali z Velké síně s dvaceti Smrtijedy v závěsu.

„Toto je významný den," prohlásil Voldemort při svém neustálém popocházení před učitelským stolem. „Mám tu v jedné místnosti tři nejdůležitější osoby mého života."

Na to se zastavil před Nevillem.

„I když jsi zmíněný ve věštbě a tudíž důležitý, ty, chlapče, nejsi nic než zrnko prachu v oku mé božské hlavy," sdělil ten ďábelský čaroděj Nevillovi. „Poprvé, když jsem tě zabil, žebral jsi a škemral o svůj bezcenný život.

„CRUCIO!" zvolal a Neville zaječel. Po chvíli kletbu ukončil a Neville přestal křičet. Ginny, Lenka a Ron se rychle shlukli okolo svého mučeného kamaráda.

„Pokud jde o tebe, starče," přistoupil Voldemort k Brumbálovi, „jsi trochu moc na obtíž... CRUCIO!"

Brumbál se snažil neposkytnout tomu monstru zadostiučinění tím, že dá najevo bolest, kterou cítí, ale byla příliš silná. V důsledku kouzla Cruciatus se rozkřičel a jeho tělo se dál zmítalo v neviditelných provazech, které ho poutaly. Voldemort ho proklínal celou minutu.

Jakmile kletbu ukončil, obrátil svou hadí tvář se zlým úsměškem k Lily.

„A nakonec, ty, vražedkyně," řekl. „Z těch tří osob jsi jednoznačně ta nejdůležitější. Jsi tím, kdo mi způsobil největší bolest. Tolik bolesti bych ti měl oplatit stejným způsobem."

Netvor ustoupil krok od Lily, ale namířil hůlku na Alici, aniž by se na tu dívenku obtěžoval podívat. Alice začala strachy couvat, ale dva Smrtijedi vystartovali a přitáhli ji zpět.

„Mami," zakňourala a začala se třást. „Tati..."

„NE! PŘESTAŇ!" zařvala Lily. Na Voldemortově tváři se objevil vítězoslavný úsměv. „Prosím. Prosím, udělám cokoliv," žadonila Lily.

„Cokoliv?" posmíval se jí Voldemort. „Tak tohle si vychutnám." Pravou rukou stále mířil hůlkou na Alici a ohrožoval ji, ale levou natáhl vpřed. Smrtijedi, kteří drželi Lily, ji jako na povel pustili. „Klekni a polib mi ruku."

Lily věděla, že neexistuje nic, co by mohla udělat. Nemohla bránit své děti proti Neodpustitelné kletbě, zejména když neměla hůlku. Už se musela dívat, jak byl mučen Remmy, nedokázala snést pomyšlení na to, že její dcera by trpěla stejně.

Přivolala si na pomoc veškerou odvahu a přinutila se popojít k Pánu zla. Když před ním poklekala, třásla se jí kolena. S ústy plnými žluči přitiskla svoje rty na jeho chladnou ruku.

„Ach, neumíš si představit, jak se cítím, vražedkyně," opáčil Voldemort ledově. Lily ukápla slza. „Po vší té bolesti, co jsi mi způsobila, si tvé ponížení a utrpení skutečně užiju. CRUCIO!"

Alice se rozkřičela. Její hlas se odrážel od stěn Velké síně, zatímco dívenka se svíjela na podlaze vedle svého bratra. Lily věděla, že bez své hůlky nedokáže Voldemortovo řádění zastavit. Místo toho si pospíšila k ní a snažila se jí nějak pomoct, přičemž úplně zapomněla na ponížení z toho, že se poklonila Voldemortovi a políbila mu ruku jako nějaká podlézavá služebnice. Jakmile Lily doběhla k dceři, Voldemort ukončil kletbu a dívenka přestala křičet. Lily objala ji i syna a vyslala k tomu netvorovi zamračený pohled. Voldemort se na ni nevesele usmál, znovu bez mrknutí oka máchl hůlkou a vybral si nový cíl. Tentokrát jím byl James.

Z Voldemortovy tváře vymizel falešný úsměv a v očích se mu rozhořela čirá nenávist. Lily pochopila, že to monstrum nehodlá na jejího manžela použít kletbu Cruciatus, ale něco mnohem horšího. Ze rtů jí splynulo tiché „ne".

„AVADA KEDA...!" spustil Voldemort inkantaci smrtící kletby, ale jeho slova uťal hluk výbuchu kdesi v hlubinách hradu. Jak se zdi rozechvěly, začal se snášet déšť prachu a drobných částeček zdiva. Starobylou budovou otřásla další exploze následovaná hlasitým křikem.

„Ach, vypadá to, že se k nám brzy připojí další hosté," zachechtal se Voldemort a otočil se zády k Jamesovi. „Ať si ten krvezrádce stráví těch pár chvil, co mu zbývají, se svou ubohou náhražkou rodiny."

Jakmile byl James propuštěn, pospíšil si ke své ženě a dětem a pevně je objal.

Pán zla popošel k místu, kde byl uvězněn Brumbál. Magická pouta, která ředitele přidržovala na místě, musela slábnout; už byl schopen lehce pohnout rukama.

„No, nemůžeme mít všechno, že ano?" nadhodil Voldemort posměšně a mávl hůlkou, aby posílil Brumbálova pouta. V důsledku umlčovacího kouzla seděl Albus stále jako socha.

Voldemort jakoby nic vyčaroval před Brumbálovou židlí zdobený trůn, posadil se a vyčkával.

„Povězte mi," obrátil se k dětem z druhé časové osy, které klečely před ním, „co jsou zač ty další dva fakani?"

Lily ztuhla krev v žilách. Pomalu obrátila zrak k místu, kde seděli Paullina a Albert Grangerovi. Remus se Siriusem se snažil zaštítit před pozorností Smrtijedů mudlovský pár i Michelle a Emilii. Pokud by Voldemort zjistil, že jedno z těch dětí je Harry Potter, použil by ho k dalšímu týrání a mučení Lily. Ale ještě horší byla myšlenka, že jestli zjistí, že ta další dívka, Hermiona, je mudlorozená a její rodiče jsou právě teď tady na hradě, bez váhání je zabije. Děti zřejmě došly ke stejným závěrům jako ona a všechny do jednoho mlčely.

„No, co jsou zač?" naléhal Voldemort a pozvedl hůlku směrem k Lenčině hlavě. „Povězte mi to, nebo si to odskáčete!"

Lenka z druhé časové linie se začala viditelně třást, ale ústa měla dál pevně zavřená.

„CRUCIO!" zařval Voldemort, ale Ron se vrhl před Lenku, takže schytal kletbu místo ní.

Okamžitě se rozkřičel a svalil se na podlahu. Voldemort ukončil kletbu a dokráčel k Ronovu svíjejícímu se tělu.

„Pověz mi, kluku, co jsou zač?" zasyčel.

Ron zavřel oči, aby ovládl následky kletby, a pak tiše řekl: „Bych čekal, že osel, který strávil většinu třinácti let bez svého těla, bude mít víc trpělivosti."

Voldemortovy oči se rozšířily vztekem a téměř vrazil zrzkovi hůlku do obličeje: „CRUCIO!"

Velkou síní znovu zazněl Ronův křik. Tentokrát kletba trvala dobrou minutu. Mladík se zmítal v křečích, dokud se Voldemort nevrátil ke svému trůnu. Ginny a Lenka z druhé časové linie si přitáhly Rona k sobě a Lenka mu cosi tiše broukala a konejšivě ho hladila po vlasech.

Náhle se rozletěly dveře do Velké síně a přitáhly k sobě oči všech přítomných. Dovnitř hrdě nakráčela mladá čarodějka s nezkrotnou hnědou hřívou vlasů, následovaná Poppy Pomfreyovou a čtyřmi Smrtijedy. Lily napůl doufala, napůl se obávala, že uvidí za dívkou kráčet i svého syna: jedna její část toužila mít ho u sebe v náručí, ale druhá si přála, aby byl od Voldemorta co nejdál. Ačkoliv Hermiona se nesla s gloriolou vítězství, měla pod levým okem velkou tržnou ránu a na pravé tváři se jí začínala tvořit ošklivá modřina.

„Kde je ten druhý fakan?" dožadoval se vysvětlení Voldemort. „A kde jsou mí ostatní služebníci?"

Smrtijedi váhali, zda mají svému mistrovi odpovědět. Nakonec Bellatrix pomalu popošla vpřed a poklekla.

„Pane, odpusť nám," pronesla pokorně, „ale nebyli jsme připraveni..."

„Připraveni na co?" zasyčel Voldemort.

„Tahle holka je..." koktala Bellatrix nervózně, „ona je mnohem schopnější, než jsme čekali..."

Smrtijedka umlkla a strachem couvla před ledovým pohledem, kterým ji Voldemort počastoval.

„Co se stalo, Bellatrix?" zeptal se chladně.

„Dorazili jsme na ošetřovnu," začala žena s vysvětlováním. „Nařídila jsem Cornwellovi, Petersovi, Hamiltonovi a Bluemossovi vtrhnout do místnosti a využít pro zajmutí těch dětí a lékouzelnice moment překvapení. Ale museli vědět, že se blížíme."

Bellatrix se zamračila na mladou čarodějku, které se po tváři rozlil ironický úsměv.

„Dveře v momentě, kdy se jich Hamilton dotkl, explodovaly," pokračovala Bellatrix. „Všechny čtyři to roztrhalo na kusy. Než jsme se stihli přeskupit, tahle," ukázala Bellatrix palcem na Hermionu, „vyrazila ze zničených dveří a začala nás proklínat. Dva z mých lidí byli zasaženi nějakou kletbou, která jim obrátila oči do lebky."

„Nemám ráda Smrtijedy," osvětlila Hermiona klidně.

„Chceš říct, že tahle holčina vyřadila šest mých následovníků?" zeptal se Voldemort nevěřícně.

Lily bodl osten viny, když Voldemort užil pro označení Hermiony totéž urážlivé pojmenovaní, jaké používala předtím ona. Ale pokusila se utěšit vědomím, že Voldemortovi nešlo o to ublížit Hermioně; použil ho, aby tou urážkou znásobil Bellatrixino selhání.

„Nejen šest, můj pane..." odpověděla Bellatrix plaše.

„COŽE?" zvolal Voldemort. „Jak by to mohla taková holčina zvládnout?"

„Mám dobrého učitele obrany proti černé magii," podotkla Hermiona, aniž by se obtěžovala na Pána zla podívat. Lily tušila, že ta mladá čarodějka musela posbírat veškerou kuráž, aby před tím netvorem nedala najevo strach.

„Aspoň mi pověz, že ten druhý fakan při boji zemřel, což je důvod, že není ve vašich rukách," pronesl Voldemort kousavě.

Lily se sevřelo srdce - její dítě je mrtvé... znovu? Byl to nějaký krutý žert, vrátit jí prvorozeného syna jen proto, aby jí byl znovu vzat dřív, než ho vůbec bude moct sevřít v náručí?

Bellatrix jako kdyby se pod zlým pohledem svého mistra zmenšila.

„Co se stalo?" procedil Voldemort mezi zuby.

„Ta holka nás měla rozptýlit, pane," vykoktala Bellatrix. „Když jsem odkopávala MacGregorovu hlavu Rackharrowovi pod nohy, zahlédla jsem, jak ten další, ten kluk vystřelil pryč."

Voldemort vypěnil. Vstal tak rychle, že se trůn za ním skácel. Začal rychle přecházet před učitelským stolem a běsnil vzteky. Bellatrix se krčila při zemi a tiše žadonila o milost.

V tom se Pán zla prudce zastavil a hrozivě se zadíval na Hermionu. Dívka odmítla před jeho pohledem couvnout.

„Co je ten kluk zač, holčičko?" otázal se výhružně.

Po krátké chvilce ticha Hermiona odrecitovala: „Ten, v jehož moci je porazit Pána zla."

„Co je to za nesmysl? Chlapec, který přežil, je tady!" ukázal Voldemort na Nevilla. „Nelži mi, holčičko! Dítě zmíněné ve věštbě je přímo..."

Voldemort ztuhl a v očích mu problesklo uvědomění. Pomalu obrátil svou pozornost k Lily.

„Potter," hlesl pobaveným tónem. „Je to ten Potterovic kluk."

Netvor se zachechtal a zatleskal.

„Mám znovu zabít to tvoje nečistokrevné štěně!" zvolal vítězoslavně. „A tentokrát tě přinutím, aby ses dívala!"

Lily potlačila zalapání po dechu a Voldemort se znovu falešně usmál.

„Takže, Bello, tahle holčina zvládla zabít zbytek tvých lidí?" otočil se k přikrčené Smrtijedce.

„Ne... ne, pane," odpověděla Bellatrix. „Když ten kluk, ten Potterovic kluk zahnul za roh, holka se vzdala. Rodolfus a Rabastan sebrali zbylé Smrtijedy a pronásledují ho."

„Pověz mi, holčičko, myslel si Potter, že mi může utéct?" zeptal se Voldemort Hermiony.

„Harry není zbabělec," bránila dívka Harryho. „Šel sehnat nějakou pomoc."

„Pomoc od koho?"

Hermiona uhnula pohledem a poté odpověděla: „Musel si promluvit s duchem-"

„S duchem!" přerušil ji Voldemort vesele. Lily se snažila pochopit, co jejího syna vedlo k domněnce, že by mu mohli duchové pomoct. Duchové neměli tělo, neměli absolutně žádnou možnost, jak ovlivnit cokoliv z fyzického světa. Možná doufal, že by některý z duchů mohl proklouznout mezi Smrtijedy a jít pro posily do Prasinek?

Čtyři děti z druhé časové linie zřejmě dumaly nad stejnými otázkami jako ona. Neville, Ginny, Lenka a Ron, který po Hermionině příchodu do Velké síně znovu nabyl vědomí, se podívali na Hermionu s prosbou v očích, aby jim vysvětlila, proč Harry udělal to, co udělal. Lily viděla, jak se pohled hnědovlasé čarodějky vpil do Ginnyiných očí a její ústa naznačila: „Promiň."

Tvář Ginny se zkroutila do masky hrůzy a dívka se začala třást. Lenka, Neville a Ron ji objali a potichu se ji snažili utěšovat. To vše zůstalo Voldemortem, který se téměř hystericky řehtal, nepovšimnuto.

„S duchem? To je geniální! Ale co udělám se Smrtijedkou, která dopustila, aby na ni vyzrála holčička a kluk z jejích spárů unikl?" nadhodil Pán zla, který se zastavil přímo před pokořenou Bellatrix, a pokynul jí, ať vstane. S viditelně roztřesenými koleny se postavila na nohy. „Bello, chtěl jsem tě potrestat za to, že jsi dovolila tomu nečistokrevnému štěněti utéct, ale tenhle obrat v situaci je prostě příliš zábavný. Můžeš znovu zaujmout místo po mém boku."

Bellatrix vyrazila k Voldemortovi a jako správný patolízal mu políbila lem hábitu. Pak se postavila na své místo za Voldemortovým trůnem po boku dvou neznámých Smrtijedů, kteří byli celou dobu zticha.

Hermiona popošla k učitelskému stolu a pečlivě si Bellatrix a ty dva Smrtijedy prohlížela.

„Vím, kdo jste vy dva, ale kdo je ten třetí?" zeptala se nahlas. Po chvíli luskla prsty. „Mám na tebe otázku, Skrku," začala. Smrtijed stojící mezi Bellatrix a neznámým maskovaným mužem se stříbrnou rukavicí sebou trhl, jako by mu Hermiona vyťala políček. „Umožnil jsi Moodymu zemřít jako muž, nebo jsi ho nechal hnít ve svém kufru?"

„Barty Skrk?" vyhrkl James nevěřícně.

„Ve skutečnosti Barty Skrk junior," opravila ho Hermiona.

„Jak o něm víš?" zeptal se Voldemort, evidentně zaražený tím, že Hermiona poznala totožnost maskovaného Smrtijeda.

„V našem světě ten blázen odhalil Harrymu svou identitu a plán," vysvětlila Hermiona, aniž by od Skrka odtrhla oči. „Tak zoufale chtěl ukázat, že je Voldemortův oblíbený psíček." Další Hermionin komentář byl adresován dotyčnému Smrtijedovi: „Ublížil jsi Harrymu a zradil ho, za to ti nepoděkuje."

„A ty," otočila se k Bellatrix, „ty jsi zabila Siriuse a posmívala se Harryho bolesti. Zemřeš nejrychleji z těchhle tří."

„Ale ty, Potkane," obrátila se Hermiona ke Smrtijedovi se stříbrnou rukou. Jamese to označení zarazilo. „Ty jsi ublížil Harrymu po Voldemortovi nejvíc. Harry a já jsme pro tebe vymysleli speciální kletbu, Červíčku."

Lily uchopila Jamesovu ruku, aby mu zabránila zaútočit na opovrženíhodného muže, který je zradil a způsobil smrt jejich syna.

„Jestli už jsi skončila se svými planými hrozbami, holčičko," prohlásil Voldemort, „laskavě si sedni ke svým kamarádíčkům."

Hermiona poslechla a posadila se vedle stále se třesoucí Ginny. Naklonila se a začala zrzce cosi šeptat do ucha.

„A teď bychom měli počkat na našeho posledního hosta," otočil se Voldemort k Lily. „Myslím, že si jeho zabití užiju. Bude to poslední dárek z mé odplaty, mudlovská šmejdko."

Z hrdla se mu vydral ledový chechtot a rudé oči je vpalovaly do Lilyiných, která od toho monstra nedokázala odtrhnout pohled. Nakonec se od ní odvrátil, ale jeho falešný smích neustal.

V tom si Lily koutkem oka povšimla jakéhosi pohybu. Podívala se důkladněji a objevila řadu pavoučků pochodujících po podlaze ke zdi a malou trhlinou v okenním ránu ven. Začala přemýšlet o tom, co mohlo způsobit, že se tucty pavouků chovají tak podivně. Voldemort zatím znovu seslal na Brumbála Cruciatus a výkřiky starého muže se opět rozezněly síní.

* * *

X
X X